Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Wednesday, June 29, 2011

Juni 29, 2011

De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

29 juni 2011
De groeten van de Federatie:

Er gebeurt nu veel op jullie wereld, ondanks het feit dat zo velen van jullie twijfels hebben over het verdergaande proces. We kunnen jullie verzekeren dat het echt op koers zit en dat alle dingen gaan zoals we die gepland hebben.

Er zijn velen die naar antwoorden uitkijken over wat er nu bezig is te gebeuren en nog veel meer die zich totaal verpletterd voelen door het proces. Over die zaken zullen we het niet met jullie hebben. We vragen alleen dat jullie gefocust blijven op je taak die op handen is. We vragen of jullie je liefde sturen, in zijn zuiverste en meest intense vorm die mogelijk is, naar jullie leiders omdat zij praten over de laatste stappen naar Disclosure toe. Dit zal een grote beweging naar voren inspireren terwijl de kracht van jullie intentie jullie werkelijkheid zal creëren.

In de tijd die naar Disclosure voert vragen we jullie dat je zo diplomatisch en duidelijk mogelijk als je kunt, je boodschap uitdragen, zodat het grootste aantal mensen er een idee van gaan krijgen van wat er staat te gebeuren. In de dagen die volgen op Disclosure vragen we jullie om die inspanningen te verdriedubbelen, omdat de actie van Disclosure zelf jullie verzamelde schreeuw zal zijn en die jullie “in het gelijk stelt” met al jullie daden die tot aan dit moment hebben geleid.

Het is hier! en het is bij jullie! Jullie zullen het absoluut zeker weten als het gebeurt. Er zal hier geen vergissing mogelijk zijn. Onze vertegenwoordigers zijn al bij jullie en nemen hun plaats in voor de announcement/aankondiging. De “scheuren in de dam” komen nu van iedere kant met steeds toenemende aantallen en met kwaliteit van informatie.

We weten hoe moeilijk die ‘ups en downs’ in al die jaren zijn geweest over dit disclosure/ onthullingproces. Maar de tijd is nu afgelopen en we zijn er aardig van overtuigd dat uitbraken van vijandelijkheden vanwege die aankondiging, niet zullen gebeuren, en we zijn er meer en meer van overtuigd dat die door ons kunnen worden bedwongen. De ware ‘test’ zullen jullie vermogens als Lichtwerker zijn om de angsten van al die mensen te kalmeren die er geen idee van hebben dat dit proces al zo lang onderweg was. Informatie en kennis zijn de sleutels zodat vrees de vergetelheid ingaat. Het is de toorts van Waarheid die vrees verwijdert uit het denken van het menselijk wezen. Als Disclosure gebeurt, hoef je niet op de zeepkist te gaan staan om over ons te prediken. Ze zullen dat dan al weten. Je hoeft alleen maar degenen die zich onzeker voelen of in angst zitten, te wijzen op dezelfde bronnen die jullie deze lange jaren gevolgd hebben zodat ze mogen drinken van dezelfde vijvers van kennis en informatie die jullie er zeker van hebben laten zijn dat wij goedwillend zijn.

Daarna zullen we zelf net zo diplomatiek, de wateren van Disclosure “beproeven” door duidelijk/zichtbaar te worden op meer dan duidelijke manieren. In de weken en maanden die volgen zullen we het proces beginnen van wederzijds begrip, wederzijds respect, wederzijdse vriendelijkheid en liefde. Die daden alleen al zullen de toorts van Waarheid brengen aan degenen die nu onzeker zijn. Tot dan worden jullie opgeladen met de verantwoordelijkheid van de kennis die jullie hebben. Begin door jullie resultaat de bedoeling mee te geven van Liefde en Vriendelijkheid voor iedereen.

Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies

                 Talessians  Reality               “Sommigen van jullie kennen ons, anderen niet.

Sommigen van jullie vrezen ons en sommigen verwelkomen ons.

Wat ook jullie gedachten zijn, wij bieden nog steeds onze liefde en diepe compassie aan ieder van jullie. 


Wij bestaan uit een alliantie van goedwillende sterren culturen, Stellans/Stellars. En we zijn hier al sedert het gloren van de Mensheid.


De Sterreschepen (Starships) die aan jullie hemelen verschijnen bewijzen niet alleen onze historische en oude relatie met de vroege mensheid maar zijn ook symbolen van Waarheid voor de moderne mensheid en houden onze collectieve geschiedenis in met de mensheid.De verklaring en boodschap die we in deze tijd communiceren is dat we willen dat alle mensen van alle culturen die menselijk zijn, begrijpen dat de Sterrennaties van jullie allemaal houden en hopen om – spoedig - op een dag welkom te worden geheten als vrienden in en rond jullie gemeenschappen. 


Ten slotte willen we jullie niet dwingen om besluiten te nemen want het gaat tegen onze kosmische wetten in om zich te bemoeien met de menselijke vrije wil en spirituele ontwikkeling. We vragen jullie alleen om in je hart te kijken en de waarheid te kennen en ons als vrienden te verwelkomen.

Wees op jullie hoede voor valse vertoningen van sterren vliegtoestellen, specifiek als ze dreigen gewelddadig of angstwekkend van aard zijn, want dit zal een poging zijn van de elites/cabal om onze collectieve vriendschap te beschadigen.


Er zijn paramilitaire operaties geweest die enkele van onze sterren toestellen hebben gestolen. Normaal door ze naar beneden te schieten en dit crashes te noemen en toen hebben ze de technologie zo goed als zij konden, tegengesteld omgebouwd.Deze groepen zijn dezelfden die de overlevende bemanning van die toestellen hebben gevangen genomen en ze hebben hen gevangen gehouden en dwongen hen om corrupte wetenschappers en technici te assisteren.


Veel van jullie ontvoeringen werden eigenlijk uitgevoerd door mensen die deze technologie gebruikten om onze contactpersonen psychologisch te beschadigen en om vrees en wantrouwen te creëren. Net zo worden paramilitaire groepen betaald om desinformatie te verspreiden over sterrenmensen om het publiek in verwarring, boos en bang te houden.Ons toekomstig doel is, als jullie ervoor klaar zijn en niet langer onder de invloed staan van egoïstische leiders en militaire geesten, om met jullie allemaal bevriend te worden en jullie te verwelkomen in de federatie van sterren. Van de sterrennaties.Het relaas over jullie antieke geschiedenis zit vol met veel onwaarheden, dat betekent dat de waarheid over jullie geschiedenis is vervormd en herschreven om godsdienstige, politieke en militaire redenen. Al vele jaren hebben we gepoogd om samen te werken met jullie regeringen, leiders en militairen en mensen van economische invloed, soms worden deze verwezen naar ‘cabal’ of de ‘kliek’. 


We hebben onze pogingen niet beperkt tot een specifiek land en ondanks onze pogingen hebben we gefaald om een wederzijds goedgunstige vorm van coöperatie te verkrijgen.


Onze sterkste poging was bij een overeenkomst met vier  van jullie regeringen in april 1964: de Verenigde Staten van Amerika, de Volksrepubliek van China, de USSR en met Europa. Die overeenkomst werd jammerlijk veronachtzaamd en bedrieglijk gemanipuleerd door cabal operaties, mensen aan de macht en met invloed met een voorliefde tot wereld overheersing. Tot aan september 2005. In die tijd, na een uitputtend proberen om de heimelijke poging te verhelpen onze technologie te stelen en terwijl ze de contact pogingen met de mensheid permanent stalen, gingen wij door om de 41 jarig oude overeenkomst ongeldig te maken.Veel van de technologieën die jullie heden zien, waren geschenken van de sterrennaties die gegeven werden als een manier om jullie te verzekeren van een collectieve evolutie in een ontwikkelde beschaving, die in staat is om zich te voegen bij de interstellaire culturen in jullie galaxy. Hierover werd allemaal onderhandeld bij die overeenkomst van 1964.Militaire organisaties inclusief die van openbaar of die van geheime aard, hebben onze mensen bij elke gelegenheid aangevallen. Maar ook maakten ze het moeilijk voor ons om Aarde’s planeet te dienen bij welke noodzakelijke spirituele handhaving ook.Laten we vandaag beginnen aan de terugkeer naar een vredige samenwerkend en open dialoog. Vandaag vragen we aan jullie regeringen en besluitmakers, openbaar en geheim, eerlijk en oneerlijk om aan het proces te beginnen van een volledig publieke onthulling over Stellar culturen, Stellar bezoeken en Stellar technologie. Wij voelen dat menselijke wezens in deze tijd klaar zijn voor de waarheid. Onze onderlinge uitwisseling met mensen hebben geen succes gehad in het verleden door egoïstische en corrupte individuen.


Voorbeeld: de cabal of de kliek, elites, magiërs, priesters, bepaalde industriëlen en militairen, die allemaal in overeenstemming werken om de gemeenschappelijke en goedwillende mensen weg te houden van de waarheid over de Stellars.  Ook dit is gebaseerd op vrees. De wereld gemeenschap zwemt in angst en dit werd door dezelfde groepen van elites georkestreerd die ons het etiket van ‘slecht’   of ‘kwaadaardig’ hebben gegeven. Zij hebben veel Hollywood films gesponsord die ons soort afbeeldden als massa moordende monsters die naar menselijk bloed dorsten.


Traditioneel gesproken zijn wij onjuist geëtiketteerd  als UFO’s, Unidentified Flying Objects (niet geïdentificeerde vliegende objecten), Extraterrestrials of ET’s (buitenaardsen), extraterrestrial/buitenaardse biologische entiteiten of EBE, en treurig genoeg als aliens.

Al die etiketten zijn gebaseerd op tactieken van angst om afstand te scheppen tussen ons en mensen van goed vertrouwen en bedoelingen. 


Wij zijn mensen zoals jullie mensen zijn. Jullie zijn menselijke mensen, wij zijn sterren mensen. Wij zijn Stellar mensen. 


Met die manier van denken geven wij de voorkeur aan termen als:  Stellars, Stermensen, Sterbezoekers. Jullie zouden ook niet blij zijn als je primitieven genoemd werd of gemuteerde primaten. En wij houden niet van de term aliens en extraterrestrials/buitenaardsen. Het voortdurend gebruik van deze termen (na deze uitleg) demonstreert een stilstaande en onwetende geest. En net zo zijn onze sterrenschepen, onze sterrentoestellen geen UFO’s. Het zijn starships/sterrenschepen en starcrafts/sterrentoestellen. Starships kunnen gezien worden als veel groter dan de crafts/toestellen. Het zijn allemaal ontwikkelde vliegmachines die van binnen ingewikkelde wetenschappelijke en spirituele kennis bevatten om subtiele en inheemse energievelden in samenhang met de samengestelde wereld te managen.

Onze sterrenschepen zijn wetenschappelijke en zichtbare bewijzen van vrije energie en anti-zwaartekracht systemen in actie door beschikbare wetenschappen en technologieën.Jullie energie opeenhopingen(conglomeraten) zullen niet blij zijn met onze aanwezigheid en komst. Vrije energie is al enige tijd beschikbaar en bij jullie weggehouden om de cabal rijk te maken en met macht te voeden. We hopen deze technologieën en nog meer spoedig  met jullie te delen. Er is geen verdere noodzaak om planeet Aarde nog meer te vervuilen als eenmaal vrije energie, zero point energieapparaten in het publieke domein zijn.De menselijke soort: Homo Sapiens, werd geschapen door genetische mutatie door de  beschikbare primaten te gebruiken en om deze onderstam te voorzien van hun eigen genetisch materiaal. Sedert de originele versie van de mens geschapen werd is het dat wij met periodes gezorgd hebben voor upgrades/opwaarderingen om groei en ontwikkeling van een wezen te laten gebeuren, maar niet alleen met wetenschappelijke karakteristieken, rede, schoonheid, weerstandsvermogen maar ook met belangrijke spirituele karakteristieken: liefde, compassie, moraal. 


Er moet gezegd worden dat al jullie godsdiensten en al jullie geloven oorspronkelijk komen van een enkele bron die wij met jullie deelden en die in millennia verloren raakte vanwege het afsluiten van de ware bron.Wat velen van jullie nu Goddelijk Bewustzijn noemen: Katholicisme, Hindoeïsme, Judaïsme, Protestantisme, Boeddhisme, Islam en de vele andere godsdiensten in de huidige wereld, zij bleven onvolwassen en stonden stil, ondanks de technologische, psychologische, spirituele en genetische verbeteringen in de gemeenschap.Jullie bewuste geest die beperkt werd door lineair denken en belemmerd werd door de gevestigde logica zal proberen om wat wij in deze tijd doorgeven, niet te geloven. Daarom raden wij aan om in je hart te kijken om de waarheid te vinden en om niet heen en weer geslingerd te worden door degenen die weigeren de waarheid te accepteren, en wij voorspellen jullie dat er velen van jullie zullen zijn. Dit is een normale reactie en het is het best om deze reactie uit jullie systeem te filteren, liever dan die te onderdrukken door een soort van medicijnen.


Sommigen van jullie kunnen vinden dat je merkbaar anders bent, jezelf zelf ziet als verstoteling en niet in staat bent om in een gestructureerde en spiritloze gemeenschap te passen.Jullie kunnen jezelf merkbaar gevoelig vinden, speciaal beïnvloed worden door mensen die zonder moraal zijn, die agressief gedrag gebruiken en stelselmatig onwetend zijn. Jullie kunnen merken dat je een sterke intuïtie hebt, onbaatzuchtig anderen helpt of zelfs ontdekken dat jullie telepathische en helende vermogens hebben. Jullie soort mensen, collectieve Sterrenkinderen, zijn hogelijk opgewaardeerd door Stellar genetica en vertegenwoordigen nu een belangrijke bevolkingsgroep op jullie planeet. Velen van jullie die door Stellars versterkt zijn kunnen zich niet bewust zijn van hun uniekheid. Dus kan dit niet duidelijk beschikbaar zijn. Jullie kunnen dit zelfs verbergen. Wees verzekerd dat de tijd daar is dat jullie nu wakker worden voor jullie ware talenten en ga ze goed gebruiken. Stap uit je beklemmende omgeving en omhels je ware aard.Kapitalisme, communisme en socialisme hebben gefaald om met de ontwikkeling op lange termijn van een zich belemmerende wereldbevolking om te gaan, door een onontkoombare armoe, een omhoogkomen van militarisme zoals de actie van een dwaal-spoor dat gebaseerd is op een dwalende en onjuiste agenda. Al jullie moderne oorlogen zijn gepland en uitgevoerd geworden door diezelfde corrupte individuen, cabal en verder.Om hun verdere agenda’s uit te voeren om de hele planeet af te sluiten in een soort van gevangenis waarin zij de bewaker zijn. Iedere oorlog heeft hen denkbeeldige vijanden laten bevechten en ter zelfde tijd hen toegestaan om nieuwe militaire technologieën te ontwikkelen en te testen met groeiende militaire budgets. Diezelfde militaire technologieën worden dan gebruikt tegen de bevolking. Hun uiteindelijke doel is om de omtrek van de planeet te bewapenen om de planeet te beheersen. Velen van jullie ontwaakte experts hebben hierop gewezen als de bewapening (weaponisation of ‘wapenisatie’) van de ruimte.Duidelijk hebben jullie zelf gekozen kliek van industriëlen en weelde-leiders ons bestaan verheimelijkt en gingen op een gevaarlijke koers verder om de ruimte te bewapenen om hen in staat te stellen in toenemende mate sterrennaties aan te vallen. Het initiatief ‘Star Wars’ onder de V.S. president Ronald Reagan was deel van die agenda.De kliek bezit heden enkele ontwikkelde militaire wapens en wil ze duidelijk bij een eerste gelegenheid tegen ons gebruiken. Gelukkig heeft die gelegenheid zich nog niet voorgedaan.
De kliek zal zeker de kaart van ‘vijandelijke sterrenmensen’ uitspelen, de slechte aliens en oorlog ondernemen tegen ons om de volgende technologische sprong in de ruimte te maken. Ze kunnen ook zeggen dat wij een asteroïde zijn of eerst een maan-mars missie zijn om een goedkeuring te krijgen van de NASA en andere sponsors van de Ruimte Defensie. 


Wij zijn tegen deze visie vanuit de verborgen angst en willen slechts een vredig contact. Jullie zien misschien het probleem dat wij tegenkomen en al vele jaren tegen zijn komen. De kliek is geneigd tot oorlog zoals is bewezen in de naties om jullie heen en zoals je kunt tellen in het stijgende aantal van dagelijks ‘bodybags’(zakken waar de dode militairen in worden vervoerd) Zolang als de kliek besluiten neemt over de wereld door diverse raden, organisaties en regeringsgenootschappen en paramilitaire groepen of ze nu kennelijk wettelijk zijn of duidelijk zelf opgelegd zijn, dan zal oorlog doorgaan en zullen mensen lijden. De kliek begrijpt ideeën van liefde en compassie niet. 

Ongelukkig genoeg zullen velen van hen dit nooit begrijpen tot in hun volgende leven.Er zijn een paar internationale groepen die in jullie hele wereld gemeenschap zitten die vredige en diplomatische relaties promoten met mensen van de sterrennaties. Ieder mens of groep mensen heeft het recht om met ons uit te wisselen en dit is ons uiteindelijke doel. En zeker is burger diplomatie een hele goede start om mee te beginnen.De uiteindelijke waarheid is dat ieder van jullie nu deel is van ons, en wij zijn deel van jullie. Daarom zijn we hetzelfde op veel niveaus en anders op veel niveaus. Het is nu de tijd om onze gelijkheid te laten groeien en om onze verschillen te doen afnemen. Dit heeft een intense acceptatie nodig en een grote behoefte in jullie hart. Er is geen haast nodig om die transformatie van jullie zelf te voltooien. Er is haast om die transformatie te beginnen omdat als de menselijke gemeenschap op zijn huidige koers blijft, ze dan zichzelf zal vernietigen en falen.


Er wordt verwacht dat ieder mens een ander antwoord zal hebben op onze aanwezigheid en komst. Dus is het normaal dat sommige individuen niet in staat zullen zijn om met de aanwezigheid van Stellars om te gaan. Die mensen moeten de bemoediging zoeken van degenen die Stellars begrijpen of beroepshelpers zoeken in de velden van raadgeving, psychologie en sociaal werk van klinieken bijvoorbeeld.Er wordt verwacht dat enige denkgeesten een tijdje niet in staat zijn het aan te kunnen en die misschien medische attentie nodig zullen hebben. Dit is normaal. Jullie begrijpen de behoeftes van je lichaam en in met mate… zou het… (de zin werd niet afgemaakt). Verzeker je ervan dat je je veilig, aangenaam voelt en handhaaf je mentale gezondheid. Voor het grootste deel van jullie zullen deze symptomen snel of uiteindelijk voorbij gaan.Het is mogelijk dat onze aanwezigheid aan de hemelen, om welke redenen dan ook die mensen in machtposities oproepen, gezien kan worden als bedreigend. Wij maken nu duidelijk dat wij vredige rassen zijn van wezens uit verschillende planetaire stelsels en dimensies. En elk geweld of iedere afkeuring komt uit een menselijke bron van onbegrip, verkeerde informatie of gewoon door onwetendheid.We hopen dat verlichte individuen tussenbeide kunnen komen en de situatie kunnen verklaren, en daarbij dus misvattingen op grote schaal kunnen voorkomen. Mensen moeten nu naar eer en geweten een standpunt innemen en initiatieven ondernemen naar een toekomst van vredige coëxistentie.Verder willen we jullie informeren dat de wereld die jullie heden zien, inclusief alle moderne dingen, in feite minderwaardige en verouderde dingen zijn omdat ze gebaseerd zijn op een afwezigheid van spiritualiteit, de centrale basis van leven en dit universum. Dus, nadat ik dit gezegd heb, zal het leven beter worden. Reeds velen van jullie bestuderen zulke dingen als yoga en meditatie of filosofie om betekenis en doel in jullie leven te vinden, levens die banaal (alledaags) geworden zijn. Velen van jullie zoeken op natuurlijke wijze naar een meer spiritueel bestaan in een wereld die gevuld is met egoïsme, corruptie, hebzucht en angst. 


Ook willen we hier beweren dat de Aarde mensen welke van egoïstische autoriteit zijn,  schaduw regering, cabal, Illuminati niet vertrouwd kunnen worden en dat zij de reden zijn achter onze scheiding van jullie. Dit is maar een kleine groep. Zij hebben de waarheid van onze aanwezigheid en ons bestaan bij jullie weggehouden en hebben onze vraag om deze informatie openbaar te maken, genegeerd en afgeschreven. Openbaar maken is een volledige openbare onthulling.Mensen zullen zich realiseren dat hun openbare en particuliere regeringen al lang geweten hebben van en zelfs uitgebreid contact hebben gehad met de Sterrennaties. Al die kennis is bij jullie vandaan gehouden zoals bijvoorbeeld, de UFO doofpot, en om veel redenen. Het is dus juist en gepast, om, te zijner tijd, een geleidelijk vrijgeven van die kennis te eisen, samen met een publieke verontschuldiging.Het is ook juist voor de bevolking van de wereld om dit verraad te vergeven en om liefde en compassie te gebruiken als een manier om vooruit te gaan.


Leiders en mensen in machtsposities die verantwoordelijk zijn voor deze doofpot zouden automatisch moeten worden verwijderd uit hun positie en elke positie van invloed worden ontzegd. Als ze wetten gebroken hebben, nationale of internationale, zouden ze moeten

voórkomen bij een rechtbank, volgens de regio of het land waarin zij wonen. Al deze dingen moeten met verantwoording, in zeden en met intelligentie worden behandeld liever dan gehaast, met boosheid en geweld. We zullen jullie niet dwingen om op een speciale manier te handelen, en we zullen altijd onze liefde schenken, welk pad jullie ook kiezen.Jullie moeten begrijpen dat deze planeet jullie planeet is, en jullie moeten jezelf leren regeren. De reden dat wij vandaag hier zijn is omdat het tijd is voor jullie allemaal om je beslissingen op waarheid te laten berusten, liever dan op leugens waarmee jullie zoveel jaren zijn gevoerd.We hopen dat onze aanwezigheid als symbool van waarheid hoop zal brengen in het menselijke hart. We hopen dat jullie onze oprechte bedoelingen zullen inzien om ons te verbinden met de burgers van planeet Aarde. Jullie.We herinneren jullie er eerbiedig aan dat dit een vredevolle missie is. Wij zijn vredige gemeenschappen, van ver gekomen. Wij zijn niet vijandelijk. Als jullie getuige zijn van militaire aanvallen of andere daden van agressie dan zullen die gekomen zijn uit een op Aarde gebaseerde partij, groep of individu.


Denk eraan dat zij enkele dingen  van onze technologie in hun bezit hebben, inclusief technologie om het weer te veranderen.De boodschap is eenvoudig: Sterrennaties zijn deel van Aarde’s verleden, heden en van haar toekomstige geschiedenis.Wij willen ons opnieuw verbinden met de mensheid op een productieve manier die samengaat met hoge morele standaarden. Dit is de boodschap en onze intentie. Deze dingen moeten niet worden verdraaid of vervormd worden om ze in eigengereide ideologieën of militaristische tendensen te laten passen. Deze zaken moeten helder blijven. Laat spirituele leiders en verlichte individuen een standpunt innemen en expressie geven vanuit hun hart. 


Laat moed jullie harten en hoofden regeren en ideeën van angst zullen verschieten.Velen van jullie zullen dit toeschrijven als een formeel contact, dus dit is het uiteindelijke doel, en wij willen dat dit gebeurt in een heel nabije toekomst, als jullie ervoor klaar zijn. Zouden er agressiedaden zijn van menselijke zijde, dan veroorzaken jullie je eigen doden en gewonden. Wij willen dit niet. Onze missie naar deze planeet is een vredige.Stellars zijn zeer op de Aarde georiënteerd en bekijken deze planeet, zoals sommigen van jullie doen, als een levende planeet, welke zorg en aandacht nodig heeft. Specifiek nu.Sommige van de veranderingen op Aarde zullen structureel zijn en kunnen als aardbevingen gevoeld worden en als weersveranderingen, dingen van die aard. Dat wordt verwacht na zoveel misbruik en verwaarlozing dus daar moeten jullie op voorbereid zijn, omdat deze dingen de laatste paar jaren al bezig waren.Er zal geen einde komen aan de wereld want dat idee op zich is al gebaseerd op angst. Hiervoor in de plaats zal er een ontwaken komen en in dat proces zal de wereld die jullie ooit  kenden, er anders uitzien. Hij zal anders worden waargenomen en jullie zullen ook anders leven.  Ook de Aarde die levend is, zal zich aanpassen en dit zal wat kleine rampen veroorzaken maar dit is normaal en dat wordt verwacht. Dit is een gelegenheid om collectief samen te werken als spirituele wezens.Een kleine groep van de kliek en hun militaire verbondenen rond de wereld hebben Sterrenwezens vast en houden ze gevangen om hun dominantie van de wereld te bevorderen. Wij vragen dat deze Sterrenwezens, deze gevangengenomen Stellars zonder letsel vrij te laten. Zij zullen op hun beurt geen schade berokkenen en zullen geen wrok vasthouden.Echte sterrenschepen van diverse ontwerpen kunnen door jullie gebied of stad trekken en jullie zijn welkom – worden zelfs aangemoedigd – om foto’s of videobeelden te maken, als jullie dat willen. De schepen herinneren de hele mensheid eraan dat Stellars een integraal onderdeel zijn van jullie geschiedenis en jullie toekomst.  Deel deze kennis en wees er trots op te weten dat wat jullie gezien hebben echt is. Laat je niet voor de gek houden door imitaties of pogingen van de kliek om deze waarheid te ontkennen of te verdonkeremanen.Wees voorbereid op hun pogingen tot verwarring brengen, of het een nieuwe griep is, bedreigingen van een biologische aanval, een nieuwe militaire verplichting of iets anders echt verbijsterends. Zij zijn goed in het verwarring brengen. Ze zijn bedreven in hun acties die op angst zijn gebaseerd en het voor de geest roepen van denkbeeldige vijanden.De Sterrennaties willen elke vorm van vredevol, meelevend en inzichtvol contact verbeteren met de mensheid van ieder ras, cultuur of godsdienst.. Het is tijd om jullie ware erfenis te omhelzen op dit centrale moment in jullie korte geschiedenis.

Dit is slechts het begin.Verder hopen we oprecht dat wij ons in de komende maanden in persoon kunnen presenteren aan de mensen in de wereld.Laten we in de tussentijd beginnen aan deze periode van hernieuwde vredige relaties en samenwerken totdat we het ogenblik bereiken van een formeel contact. Dan zal het menselijk bestaan zeker al zijn vorige vooruitgang transcenderen en een nieuw paradigma binnengaan, een nieuwe periode, en een aanvaarding van een interstellaire cirkel van Sterren culturen.Het ga jullie goed en weet dat we van jullie houden, voor eeuwig en altijd.”


In dienst van de Sterren Naties: Paris Tosen.YouTube Maker:
ufosindeutschland

http://www.youtube.com/user/ufosindeutschland     Kijk naar die boven Berlijn. 

Spreker:

Paris Tosen    filmpje over Paris Tosen:
Een openbare verklaring voor de Sterrennaties die gaan over Stellan en Menselijke onderlinge verbondenheid. Dit kwam uit een boodschap van 2006.

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”