Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Wednesday, August 17, 2011

August 17, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

17 augustus 2011
De groeten van de Federatie:

We hebben belangrijk nieuws vandaag. Het schijnt dat voor de eerste keer alle juiste, legale documenten, verdragen en orders, plannen en overeenkomsten, tussen al jullie naties die betrokken zijn bij het disclosure proces, afgerond zijn. De laatste belemmeringen om die plannen uit te voeren zijn voorbij. Dit zegt niet dat er geen andere plannen zullen worden ondernomen door de Illuminati om weer een andere poging te doen tot afleiding voor de uiteindelijk daad van disclosure, maar we zien op dit moment alleen het “groene licht”om verder te gaan.

Omdat er geen timetable vast zit aan dit proces en we jullie ook geen aanbieden op deze tijd, willen we dat jullie je zelf voorbereiden voor de op handen zijnde taak en voor de doelstellingen waarvoor jullie je al zo lang hebben klaargemaakt en voor wat voor prijs.

In het recente verleden waren we bezorgd met wat wij zagen als een omhoog gaan van het niveau van door Illuminati gecontroleerde activiteiten, specifiek waar het chemtrails en regeringsverstoringen van achter de schermen van de derde wereld machten betrof. Het scheen dat dit minder werd de laatste tijd en we vinden onszelf terug op koers voor de verwachting van disclosure en eerste contact.

Vanuit het perspectief van degenen die helemaal geen begrip hadden van dit proces, zou het zeer onwaarschijnlijk zijn dat een van die acties zouden worden ondernomen. Inderdaad, zelfs voor sommigen van jullie leek het daarop. We begrijpen jullie vermoeidheid in de rit van de achtbaan die steeds maar weer doorging in dit disclosure proces. We voelen dat het noodzakelijk is om jullie in kennis te stellen van alle ontwikkelingen terwijl die gebeuren, sedert jullie in de voorhoede zitten van dit proces. Dat betekent ongelukkig genoeg dat jullie in onze teleurstelling delen als het proces niet gaat zoals het gepland is of op een zijspoor wordt gezet door een of andere ontwikkeling. We konden dit makkelijk bij jullie weg houden en gewoon achteraf vertellen wat er onderweg was. Maar jullie betrokkenheid bij dit proces is de sleutel. Jullie intentie helpt om de werkelijkheid te scheppen waar je momenteel in bent, een werkelijkheid zeer dichtbij disclosure en alles wat dat aan de mensheid zal brengen.

Disclosure is een moedige en ongelooflijke stap voor een moderne leider om heden te zetten. De verwikkelingen doen versteld staan. Jullie gemeenschap zal compleet veranderen maar jullie zullen je aanpassen omdat dit de aard is van jullie veerkracht. Jullie zijn uniek in de kosmos wat dit betreft, specifiek wat betreft jullie dichte vormen en staat van geheugenverlies. Het is echt een wonder waarover we nooit ophouden verbaasd te zijn. Jullie zijn werkelijk grootse en machtige spirituele wezens. En we verheugen ons op de tijd als jullie het uit de eerste hand gaan begrijpen, zonder de sluier van vergeetachtigheid, als we allen samen kunnen staan als broeders in ons galactisch gezelschap.

Houd je zelf altijd klaar en bereid je voor alsof disclosure aanstaande is, ook al is het niet zo. Jullie daden, jullie intentie, zal jullie toekomst vormen. Wij staan klaar met jullie voor dat eind. Sla niemand over om je liefde te geven, jullie hart en je heilige eer.Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

Wednesday, August 10, 2011

August 10, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

10 augustus 2011
De groeten van de Federatie:

Wij hebben de effecten van de Iluminati gezien om zoveel van de koers te verminderen in zo’n kleine tijd dat het ontmoedigend is voor de aankondiging van de Disclosure. (Onthulling). We nemen waar dat de laatste “in standhoudingen” feitelijk militaire schelmen operaties zijn van diverse van jullie regeringen die hun greep van de macht niet willen afgeven. Sommige ervan zijn fundamentalistische religieuze overtuigingen, dus worden wij als een grote bedreiging voor hen gezien in plaats van verbondenen die we zijn voor de mensheid. Deze groepen, die nu niet verbonden zijn en apart opereren, bekijken deze channelingen om te bepalen welk voordeel ze over ons kunnen krijgen. Ze kunnen zich nooit de uitgebreidheid en de aard van onze technologie voorstellen. Zij zijn de ontvangers geweest van technologie die hen met de jaren door de paplepel werd ingegoten door diverse egoïstische soorten en zij geloven dat die technologieën het “einde” is van wat daar buiten is tussen de verschillende rassen van wezens in dit universum. Zij vergissen zich droevig genoeg met dit geloof. Hen werden maar kleine hoeveelheden onsamenhangende technologieën gegeven voor de ‘eigen veiligheid’ van die rassen. Het raakt nog niet eens het topje van de ijsberg van het niveau van onze technologische mogelijkheden.Zoals wij besproken hebben met jullie, in alle gebeurtenissen die ooit gebeurd zijn hebben wij toegang met onze technologie. Die technologie is eigenlijk beschikbaar voor deze schelmen groepen en worden heden door hen gebruikt. Wij kennen iedere beweging die deze boevengroepen maken, waar ze hun volgende actie willen uitvoeren, en wat hun uiteindelijke plannen zijn. We hebben aan jullie gedemonstreerd hoe makkelijk het voor ons is om jullie nucleaire wapens uit te schakelen, om raketten te ontmantelen die aan hen zouden worden gegeven, welke anders militaire acties uiteen zouden rukken. Wij wijzen jullie op deze dingen niet om onze sterkte over jullie aan te prijzen, maar om jullie te laten weten dat wij op ieder moment door geweld jullie planeet hadden kunnen overnemen als we dat gewild hadden. Maar dat is onze bedoeling niet. Wij zijn hier uit Liefde en zorg voor jullie, onze broeders en zusters. Daar sommigen van jullie ‘dit snappen’, zijn er anderen, zoals deze boeven groepen die ideologieën hebben die hen blind maken voor die waarheid.Als deze boeven elementen aan de tafel komen om deel te worden van overeenkomsten waar zoveel anderen van de Iluminati al in hebben berust, dan willen we het als veilig beschouwen dat we gaan onthullen. Deel van de voortdurende vertraging van Disclosure is vanwege deze instandhouding. Onze diplomatische teams zijn in contact geweest met vertegenwoordigers van deze groepen maar het is moeilijk om deze zaken met hen te bespreken.Als er meer onrust groeit op jullie wereld, zullen zorgen en angst voor velen de dominante gedachtesoort worden. Deze dominante gedachte zal jullie planeet overnemen behalve als jullie, die al zo lang zijn voorbereid, deze emoties met Liefde en Medeleven ongedaan zullen maken. Het is jullie verantwoordelijkheid om deze waarheden naar zoveel mogelijk mensen te sturen als jullie kunnen. We stellen voor dat je heel natuurlijk praat over deze dingen alsof iedereen er alles van wist. Op die manier wordt het ijs gebroken en een diepere discussie over deze zaken kan beginnen als een manier om angst met kennis te overstijgen.Per dag wordt de tijd korter. Als deze boeven elementen spoedig geen overeenkomst bereiken met onze gezanten, zullen we geen andere kans hebben om hen voorbij te gaan bij de regelingen die gemaakt worden. Wij zijn redelijk overtuigd dat jullie leiders, en velen van de vroegere Illuminati het pad zullen plaveien voor een soepele overgang als mogelijk is, ondanks de afwezigheid van deze groepen bij de overeenkomst.Weet dat wij altijd met jullie zijn en jullie nooit zullen opgeven aan de oogmerken van de oude orde. Jullie tijd om Kosmische Burgers te worden is daar. We weten dat jullie klaar zijn voor de taak en we verwachten opgewonden jullie acceptatie van onze uitnodiging.
Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

Tuesday, August 2, 2011

August 2, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

2 augustus 2011
De groeten van de Federatie:

Er is momenteel een subtiele Onthulling bezig die nogal veelbelovend is door zijn mogelijkheid om naar de aankondiging te voeren die ondubbelzinnig zal zijn voor iedereen op jullie planeet. Let zorgvuldig op de effecten terwijl die uit de bron voort rimpelen.

Wij willen een vermoedelijk scenario klaarleggen voor Disclosure (Onthulling) terwijl die op jullie planeet plaatsvindt. Na de “Grote Aankondiging” zal er een tijdje zijn, enkele dagen tot meer dan een week, waar officieel maar weinig over het onderwerp wordt gezegd. In deze korte tijd kan de grootste angst en onbegrip zich verspreiden. En ook in die tijd zal jullie allemaal gevraagd worden om jullie deel te doen om je zin van evenwicht en rust te handhaven, door dit bijvoorbeeld langzamerhand bij iedereen binnen te brengen die anders misschien in paniek zou raken. Terwijl de officiële kanalen, in dat tijdskader, beetje bij beetje informatie zullen gaan uitzenden, zal er niet nog meer van enige impact worden vrijgegeven. Maar, dit zal de media en anderen niet stoppen om te gaan speculeren, te gissen en vrees te zaaien. De eerste aankondiging zal duidelijk maken dat er geen vijandelijkheid is bedoeld, maar zij die opspringen door speculaties die op angst zijn gebaseerd, zullen niettemin hard aan het werk zijn.

Na die korte periode ná de aankondiging, zal een tijdtabel gebracht worden door de leiders van jullie wereld voor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Federatie. Wij hebben zorgvuldig een groep geselecteerd die de eersten zijn om een open contact met jullie te hebben. Die groep zal hopelijk veel angst verdrijven die de mensen hebben wat betreft onze aanwezigheid, onze motieven en onze technologie als het jullie veiligheid betreft. Deze groep zal aan alle media worden gepresenteerd en zal beschikbaar zijn voor ieder soort vraag of alle vragen die gesteld worden. Er zal geen onderwerp niet worden toegestaan, niets geheim worden gehouden, er zal geen heimelijk motief zijn. Wij wensen eenvoudig dat iedereen toegang heeft tot de waarheid die wij zijn.

Duidelijk is dat de groep, voor het Eerste Contact, er menselijk uit zal zien daar dit de minste impact, emotioneel en mentaal zal hebben op jullie soort, het mensdom. Alleen later, als de meeste mensen onze verschijning en bedoeling hebben verwerkt, zullen degenen naar voren komen die andere verschijningen hebben, die er dus anders uitzien. Wij hebben geen tijdschema vastgelegd voor het contact van deze tweede groep met jullie. We willen liever eerst jullie reactie inschatten bij het Eerste Contact, voordat we besluiten wanneer dat het best is om dit optreden te laten gebeuren.

Zeer waarschijnlijk na het Eerste Contact, zal onze dé-cloaking, onze onthulling, komen terwijl we geleidelijk aan jullie onze schepen laten zien op een meer open en ongesluierde manier. Deze dé-cloaking (onthulling) zal eerst op grote afstand gebeuren, maar er zal toch geen verhulling nodig zijn om pogingen van Illuminati om hen neer te halen te omzeilen. Na deze eerste dé-cloaking zal er steeds meer dichtbij (fly-bys) overvliegen komen en afhankelijk van jullie reacties en jullie staat van geest, kunnen we misschien enkele van onze grotere ruimte vloten onthullen. Dit zal een besluit zijn dat uitsluitend genomen wordt vanwege jullie progressie, omdat wij ons heel bewust zijn dat Hollywood jullie geesten heeft geprogrammeerd om ruimte toestellen van deze grootte te associëren met vijandelijkheid.

Als eenmaal de eerste contacten gemaakt zijn, zullen we langzaam aan beginnen om naar beneden te komen, niet naar jullie leiders, maar naar jullie massa’s, omdat jullie het zijn waar wij allermeest contact mee willen leggen. Wij zullen dit eerst doen daar waar wij voelen het meest welkom te zijn, zodat anderen, die meer aarzelen en die meer sceptisch zijn, dit op “veilige” afstand kunnen zien en gadeslaan wat er gebeurt. Wij zullen jullie dan aan boord uitnodigen om onze technologie te bekijken, en jullie vragen beantwoorden over elk onderwerp (er zijn geen belemmeringen) en in het algemeen genieten van onze wederzijdse vriendschap.

Als verdere dingen zich ontvouwen met jullie leiders, en als de plannen die reeds voor jullie zijn ontwikkeld, economisch, wettelijk en sociaal, op hun plek zijn gezet, dan zal het zichtbaar worden van ons meer algemeen worden en zullen we de waarheid beginnen te verspreiden over deze tijd en wat dat betekent voor jullie menselijke soort en voor het Ascentie proces. Dit, ons ware doel voor jullie, zal zich ontvouwen als een natuurlijke consequentie van dit contact.

Deze informatie zal voor enkelen overweldigend zijn, verblijdend voor anderen, verbijsterend voor velen. Waarheid op deze schaal zal sommigen van jullie in een bijna-verstarring brengen als jullie proberen om op een rij te krijgen wat er gebeurt. Natuurlijk zullen we iedereen bijstaan die hulp nodig heeft bij die aanpassing, spiritueel, mentaal of emotioneel. Onze hulp wordt vrijelijk gegeven met Vreugde en Liefde.

Wij geven jullie deze informatie zodat jullie je overeenkomstig kunnen voorbereiden. Als de tijd komt, zullen de dingen erg snel gaan en wij willen dat jullie zo voorbereid mogelijk zijn als maar kan. Net als soldaten in oorlogstijd, kunnen jullie je zo veel mogelijk voorbereiden, maar zijn nooit werkelijk klaar voor de gebeurtenissen die zich ontvouwen. Wij staan klaar om jullie te leiden, in Liefde en diepe bewondering voor jullie, onze broeders en zusters.
Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”