Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Sunday, December 4, 2011

December 4, 2011

De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

December 4,  2011
De groeten van de Federatie:

Wij zijn de laatste tijd in beraad geweest over jullie menselijke conditie. Jullie weten dat wij niet volmaakt zijn, net als jullie. Wij zijn geen goden. We hebben van tijd en tijd soms moeite om jullie menselijke gedachten en emoties te begrijpen. Ondanks dat voelen wij die toch.

Wij kennen jullie frustraties want het zijn de onze. Wij hebben het gehad over hoe we het best kunnen omgaan met dat jullie je afwenden en de boosheid en frustratie die jullie gedreven heeft naar deze ‘kloof’. We zijn gekomen tot niet makkelijke oplossingen. Daarom zijn we overeen gekomen dat de beste benadering is om jullie gewoon voor je zelf te laten uitwerken waar je nu en in de toekomst wilt zijn. Jullie mind set (hoe je gedachten werken) is van jullie en er is niets dat wij kunnen of willen doen dat dit verandert. Jullie besluiten moeten uit jullie zelf komen.

We zullen komen ondanks jullie gedachten, jullie emoties of jullie gevoelens over ons. Dat is deel van ons contract, niet met jullie, maar met het goddelijke. Wij hebben een overeenkomst waar we niet van kunnen weglopen. Anders dan jullie kunnen wij niet een vrije wils keuze uitoefenen over deze oproep. Dit is wat wij hebben opgegeven/ingeleverd als uitwisseling voor de verbinding met de goddelijke bron. Het is deel van een hogere orde van zijn. Wij zullen komen, domweg. Zo is het nou eenmaal.

Er zijn velen onder jullie die besloten hebben om te spotten en zich af te keren van alles waar we al zo lang over hebben gesproken. Sommigen van jullie doen dit om “om zich aan beide kanten in te dekken” tegen dat wat jullie voelen dat ”schande” zou vertonen over wat jullie verkozen te geloven vergeleken met degenen die in de dagelijkse “echte wereld” zitten - rekeningen betalen, je geld verdienen, eten, drinken en het gezellig maken met elkaar. In tegenstelling daarmee staan wij “op een been” en alles waar wij voor staan zet jullie in de categorie dat je gek bent. We erkennen dit stigma en we hebben jullie al lang bewonderd voor je bereidheid om deze last te dragen voor wat voor jullie alleen maar een geloven is. Het grootste deel van jullie heeft geen contact gehad met ons, hebben onze schepen niet gezien, hebben op geen enkele manier kennis hiervan of het waar is, wat alleen een geloven voor jullie is. Jullie zijn alleen recent ontwaakt voor je vermogen om vanuit je hart te onderscheiden in plaats vanuit je hoofd.

Wij zijn nu ook bij ons eigen kruispunt aangekomen. Onze goddelijke missie staat aan de (rand) kloof van de werkelijkheid. En terwijl we niet uit jullie tijd komen, kennen wij onze tijd. Wij begrijpen de termen waar jullie gefrustreerd door werden en die wij zolang hebben gebruikt.

We zeggen jullie dat deze zijn gebruikt om jullie trillingsfrequenties te verhogen omdat het veel gemakkelijker is voor ons om op deze wijze met jullie persoonlijk te communiceren. Jullie dichtheid is anders te moeilijk voor ons om die te accepteren. Het is niet dat we niet “tot jullie kunnen doordringen” maar dat het pijnlijk voor ons is om in aanwezigheid te zijn van dit niveau van ongerichte gedachten en negativisme, zelfs op kleinere schaal. Voor ons uit het hoger dimensionale bestaan is dat zo. Wij hebben geprobeerd om dit aan jullie uit te leggen maar jullie hebben verkozen dit in drie dimensionale termen te vertolken en dit kan jullie geen waarheidsgetrouw plaatje geven van het niveau van dit probleem.

Het probleem bestaat voor jullie omdat je massale verschuivingen verwacht in het bewustzijn, op de manier zoals jullie werkelijkheid is en in alle aspecten van je leven, als wij gaan “neer komen”en een magische muur weven. Maar de veranderingen zijn geleidelijk en soms moeilijk om te zien maar ze zijn steeds om jullie heen., zelfs terwijl je deze woorden leest. Wat wij bedoelen zijn de veranderingen waarover we jullie hebben verteld. Zoek die in kleinere doseringen en dan merk je dat je niet zo teleurgesteld bent.

Onze tijd samen komt eraan, dat verzekeren we jullie. Sta sterk in jullie principes en in je overtuigingen. En weet dat we met jullie zijn in liefde en dank voor ons wederzijds verbond.

Wees in vrede.
 


Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny  
Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

Dear Readers,
 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian
and English-Hebrew for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 

Sunday, November 20, 2011

November 19, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

November 19, 2011 
De groeten van de Federatie: 

Vandaag praten we over het plan van onthulling dat zich aan het ontvouwen is op jullie wereld. Twee leiders van jullie cabal/kliek, sleutelfiguren van een controlegroep die verantwoordelijk is voor de operaties onder valse vlag, die probeerden om onze (disclosure)onthulling aan jullie te ondermijnen, hebben gecapituleerd. Zij zijn naar veilige zones gebracht om geen aanraking te hebben met degenen die proberen om hun autoriteit te verkrijgen om de plannen uit te voeren die de Illuminati hebben ontwikkeld voor het Disclosure scenario. Zij werden effectief geneutraliseerd zonder aan iemand schade te berokkenen.

Jullie moeten er aan denken dat er twee verschillende krachten aan het werk zijn op jullie planeet. Een is van entiteiten van ‘off world’ (‘buiten de wereld‘)die proberen jullie eigen menselijke soort, welke gecorrumpeerd waren door hebzucht en macht, op posities van macht en vertrouwen te gebruiken. De anderen zijn de minions (de slaafse volgelingen of gunstelingen) jullie eigen mensen die gekozen hebben om weg te gaan bij zich zelf door dienst aan het duister te verlenen. Wij zullen hen van buiten de wereld aanpakken zoals we al gedaan hebben, inclusief de verwoesting van hun onderwater voorzieningen van waaruit zij al lange tijd hebben geopereerd. Het is aan jullie, als de tijd daar is, om recht te laten gelden aan degenen op jullie wereld en die van je eigen soort zijn. Jullie systemen zitten voor die gelegenheid op hun plaats. Wij zijn er zeker van dat deze processen tot stand zullen komen met menselijke acties en niet met wraak, die verkwistend is van energie en alleen dient om meer duisternis te scheppen.

Het goddelijke plan is reeds onderweg. Jullie kunnen van ons een boodschap ontvangen dat we aan de mensen van jullie afleveren, als we aankomen. Het zal al jullie instituten passeren en direct ongefilterd en onbewerkt naar de mensen gaan. We zullen dan tegen jullie zeggen: Mensen van de wereld. Heb geen angst voor ons, want we zijn in vrede gekomen. In de dagen die komen zullen jullie in staat zijn om ons te ontmoeten.

Nu vragen we jullie alleen om niet in paniek te raken of vrees voor ons te hebben. We zijn gekomen vanuit het hele universum en van nog verder om jullie in de komende dagen te helpen. We willen jullie niet veroveren, jullie niet tot slaaf maken, of jullie beheersen. De dagen dat jullie meesters hadden, zijn voorbij. Jullie zijn vrij. We zijn gekomen om toezicht te houden over dat deze vrijheid tot stand komt en we willen alleen liefde en vrede voor jullie. We zijn hier om jullie je ware geschiedenis te brengen, een mozaïek van wie jullie waren en hoe jullie zijn geworden, de waarheid die een hele lange tijd bij jullie is weggehouden. Wij zijn jullie familie en we willen ons opnieuw met jullie verbinden als een volk. In de komende dagen zullen jullie regeringsleiders jullie informeren over onze aanwezigheid op jullie wereld al sinds voordat jullie werden geboren. We willen dat jullie kosmische burgers worden en met ons de sterren willen bezoeken. Jullie tijd om te evolueren is gekomen, en daarmee komt een grote verantwoordelijkheid en dus ons aanbod om te helpen.

Dit zal ons gesprek met jullie menselijke ras initiëren. Het is een boodschap die we aan iedereen zullen geven, overal, als het moment is aangezet. Dat moment is aan jullie. Maar de plannen die op hun plek zijn gezet voor wat daarop volgt zullen gaan gebeuren als een klok, want dat is zoals wij dit bedoelden. Onze tijd apart van elkaar wordt per minuut korter en wij zijn altijd met jullie. We voelen jullie verlies aan geloof bij dit proces en jullie gebrek aan vertrouwen in onze pogingen om het proces door te zetten. Wij zullen echter niet tekort schieten voor jullie, schieten jullie niet tekort voor jezelf.

Jullie zijn werkelijk grootse en machtige spirituele wezens en jullie tijd om deze kennis ook te leven, is gekomen. Wij brengen jullie vreugde, liefde en hartverwarmende vrede als onze geschenken aan jullie.

Wees voorbereid op de volgende fase van dit proces want is daar.

Wees in vrede.  Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 


Posting: ml

Monday, November 7, 2011

07:11.2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

November 7,  2011
De groeten van de Federatie:


Wij willen vertrouwen naar jullie brengen. Want voor de meesten van jullie is vertrouwen alles dat je hebt. Jullie hebben ons niet gezien, noch met ons gecommuniceerd, hebben geen werkelijke kennis van ons bestaan buiten deze boodschappen. Jullie zijn niet aan boord van onze toestellen geweest, of hebben geen werkelijke manier om te weten of de boodschappen die zijn doorgekomen nu van de Federatie of van spirituele bronnen of van wat anders zijn, dat ze iets anders zijn dan de fantasie van degenen die de woorden op papier schrijven. Toch accepteren jullie ze omdat je hart je vertelt dat ze waarheid bevatten die jullie ontkend hebben uit/van andere bronnen. Dit is vertrouwen. Het is niet minder krachtig voor jullie dan het voor iemand anders is van een godsdienstige overtuiging. En in die betekenis moet je altijd waakzaam blijven over wat er van ons is gehoord of van degenen die beweren dat zij ons zijn maar ook van degenen die rechtmatig deze woorden als buitenstaanders bekritiseren.

Jullie hebben het vertrouwen opgepakt voor je taak om naar voren te gaan in het nieuwe tijdperk van bestaan. Of jullie zullen gelijk krijgen in het komend jaar of zo, of jullie zullen alles dat jullie zijn moeten her-evaluren. Welke manier ook, jullie zijn ontwaakt voor een werkelijkheid voorbij je wildste fantasie. Een wereld die niet gevuld is met statische dingen maar van beweeglijke energieën die samen bestaan met jullie bestaan. Dit is de ware aard van de werkelijkheid en jullie moeten het voor jezelf uitzoeken.

Wij staan stevig in onze positie dat alles dat we jullie verteld hebben werkelijk en waarheid is. Jullie moeten accepteren wat jullie kunnen accepteren en de rest onderscheiden als je het goeddunkt. Op dit punt hebben jullie de vrije wil en de vrije keus. Alleen jullie kunnen deze besluiten nemen. Staan jullie achter een leider van een eerste wereld land waarvan we herhaaldelijk verteld hebben dat hij degene zal zijn die jullie succesvol uit de grepen van de Illuminati zal leiden, of bezwijken jullie voor de druk van de “reële wereld” en geloven jullie wat jullie vanuit die bronnen wordt verteld? Opnieuw, de keuze is aan jullie. En denk er altijd aan dat je ten allen tijde je eigen werkelijkheid zelf creëert. Laat hier geen vergissing over bestaan. Jullie hebben de leiding over je eigen bestemming. Niemand anders.

Jullie zullen binnenkort een grote vertoning zien van onze schepen in een grote stad van een Europees land als een bevestiging van ons dat wij hier zijn, we kennen jullie zorgen, we kennen jullie angsten, we kennen jullie pijn en jullie ontevredenheid. Laat dit onze mate van troost voor jullie zijn, onze vrienden. Het is altijd het meest duister vóór dat het dag wordt. Dit zou nooit een makkelijk spoor zijn geweest om te volgen maar jullie hebben het zo prachtig gedaan. We kunnen niet trots genoeg op jullie zijn. We hebben nog maar een paar kleine wegen te gaan en jullie zullen inderdaad beginnen te zien dat we ‘business’ bedoelen.

Zoals we in het verleden hebben gezegd, Disclosure zal het eerste grote gebeuren zijn dat jullie zullen krijgen om stoffelijk alles te bevestigen dat we jullie verteld hebben. We hebben de bedoeling om die op jullie drempel te brengen. Jullie hebben de opening zo sterk voor ons gesloten dat we eigenlijk heerlijk achteruit zitten terwijl jullie zelf de beheersing overnemen voor jullie eigen bestemming naar dat einde toe.

Spoedig zullendiverse wereldregeringen aanklachten aankondigen die onderweg zijn voor grote spelers in de internationale financiële markten als een reactie op jullie protesten en een antwoord op de stijgende energie van Licht die snel alle duisternis zal wegvegen. Dit zijn geen voorlopers van het bewijs en tekens die jullie nodig hebben, dit ZIJN de tekens. Stop met sluiten van jullie ogen voor wat overal om je heen, bevestiging genoeg is,.

Blijf positief in wat je zegt en doet. Denk eraan dat ieder van jullie hierin samen zit. We hebben allemaal onze rollen te spelen en ieder speelt deze uit zoals hij voelt dat juist is.

Bemoediging nu van degenen die niet zullen wankelen in het Licht van waarheid en een lange weg zullen gaan om hen te helpen die hun moment van twijfel aan vertrouwen hebben gekregen. Laat elkaar de liefde zien die je verdient en jullie zullen het gelijkelijke terug ontvangen
 


Wees in vrede. 


Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: WinnyTranslations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Thursday, October 27, 2011

October 25, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

October 25 ,  2011
De groeten van de Federatie:


We keren terug met meer nieuws voor jullie in deze ten einde lopende dagen voor Disclosure. Er is reeds een grote beweging over jullie Aarde, in alle aspecten van het Ascentie proces. Meer en meer mensen worden wakker. Sommigen zijn nog wat “slaperig” en zien alleen het begin van de waarheid. Anderen schudden nu de laatste overblijfselen van de slaap af, zij zien precies helderder wat er in hun levens gaande was door de krachten die zich nu snel overgeven aan het Licht. Ascentie zal jullie naar ongelooflijke hoogtes brengen en jullie zullen uiteindelijk de grote en machtige spirituele wezens worden waar je voor bedoeld werd.

Merk hoe jullie gedachten van twijfel over je bestaan nu naar concentratie gegaan zijn op de vele aspecten van deze beweging die al onderweg is en waarover we jullie al die lange jaren hebben geïnformeerd. Het is een teken dat er geen tijd meer is om te twijfelen. Er is nauwelijks nog genoeg tijd om de enormiteit in te schatten van wat er op deze tijd over jullie globe aan het gebeuren is. Jullie hebben een grote taak ondernomen en we zijn trots op jullie inspanningen om door te gaan tot aan het einde.

Weldra zal jullie werk en deze boodschappen een veel groter gehoor bereiken dan zelfs jullie ooit zouden gedacht hebben wat mogelijk was in deze fase van het spel, vanwege diverse factoren die heden worden uitgevoerd in jullie media en regeringskanalen. Dat zal een groter “verkeer” toestaan naar plekken/sites die een begrip promoten van deze boodschappen en de weg naar Ascentie. Dit houdt verplichte “training” in van insiders die materiaal van het internet gebruiken van die sites. Wees bijgevolg voorbereid.

Daar we geen datum onderschrijven, voor Disclosure noch of voor Ascentie, is elke datum net zo goed omdat jullie gedachte-bedoelingen hun werkelijkheid scheppen. Wij zijn voorbereid om naar Disclosure te gaan volgens de plannen die wij hebben nu al een lange tijd hebben ontwikkeld.

Jullie zullen weer verbaasd staan in de komende weken bij het regelrechte aantal van onze ruimtetuigen die onthuld worden aan jullie hemelen. De complexiteit van de toestellen, hun maat en uitvoering zullen alleen maar beter worden als de tijd verder gaat. Dit is ook een helder teken van dat het gaat gebeuren wat we jullie vertellen. Wij “voeren het” proces van Disclosure op omdat we moeten. Het is nu noodzakelijk en we hebben er geen alternatief voor. Maar jullie progressie in jullie protesten en demonstraties doet ons genoegen want die hebben de gedachtepatronen verhoogt van ware verandering bij jullie. Nu we dit zich hebben zien ontwikkelen uit zichzelf, is ons toestemming gegeven om verder te gaan met onze eigen plannen, wat dit betreft.

Verwacht veel in de komende paar weken en jullie zullen niet worden teleurgesteld. Disclosure staat op jullie drempel. Als het aanklopt, verwelkom dit dan met open armen want het luidt een werkelijk nieuw paradigma aan voor jullie bestaan. Er zullen binnenkort verdere onthullingen komen van individuen uit jullie Binnenste Aarde die met veel soorten bewijs zullen komen dat nodig is om het bestaan te bewijzen van jullie verloren relaties. Dit komt in myriaden vormen, dus let nauwgezet op deze ontwikkelingen. Houd de mogelijkheden die voor je staan open en jullie zullen de komende dagen werkelijk opgewonden en waardevol vinden.
 


Wees in vrede. 


Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIANFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Sunday, October 16, 2011

October 14, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the SkiesOctober 14 ,  2011
De groeten van de Federatie:


We komen weer terug om de gaten te vullen in de informatiestroom die jullie de laatste tijd hebben gekregen. Het schijnt dat meer en meer op jullie wereld aan het gebeuren is en dat die zaken waarvoor jullie je hebben voorbereid, zich in een snel tempo staan te versnellen. Zo is het ook ontworpen. Jullie bevinden je nu aan het begin van de veranderingen die plaats vinden waarover al zolang is gesproken. Dat alles zo oproerig is, komt omdat het nou eenmaal zo is.

 

De Illuminati hebben enige tijd geprobeerd om vast te stellen wat wij van plan waren en wat onze plannen waren voor de toekomst van de mensheid. Ze hebben op elke denkbare manier deze informatie proberen vast te stellen. Ze hebben geprobeerd om degenen te monitoren waar wij al die jaren contact mee hebben gehad; ze hebben geprobeerd om onze vaartuigen naar beneden te schieten, niet alleen voor de technologie maar ook om de kans om toegang te krijgen tot een Federatielid in de hoop om informatie “uit die entiteit te trekken” en ze hebben psychische strijders gebruikt om telepathisch “ te luisteren” naar wat onze activiteiten zijn terwijl we rond jullie wereld draaien, en van onze diverse bases. Wat dit betreft, zij verwachtten niet dat onze technologie ‘veraf kijken” kon opsporen blokkeren als we dat willen. Op elke manier hebben ze dat geprobeerd en ze zijn er niet in geslaagd.

 

De verjaardag/verjaring van onze “datum” die jullie drie jaren geleden werd gegeven (= 14 oktober ’08) is net voorbij. Deze datum werd om een aantal redenen gegeven. Terwijl we echt de bedoeling hadden om die datum te eren, wisten we ook dat het snel exact door de Illuminati zou worden gemonitoord en daarom observeerden wij wat zij deden als antwoord daarop en waarom ze dat deden. Meer details hierover kan nu in deze tijd niet worden gegeven. Wij zijn desondanks in staat geweest om op al de bewegingen vooruit te lopen, welke door de Illuminati gemaakt kunnen worden, gegeven de beperkte mogelijkheden van handelen.

Overal wachten Lichtwerkers en zien uit naar een uiterlijk teken dat voor de plannen uit gaat. Wij zeggen, kijk nu om je heen, want alles dat je ziet is deel van dit plan en een opvallend teken. De vernietiging van de ondergrondse bases, de grote aantallen mensen die over jullie hele wereldbol in protesten bijeen gekomen zijn tegen onrechtvaardigheid, de reflecties van de media op deze gebeurtenissen, de reacties van de elite en een veelvoud aan andere feiten zijn daar buiten al zodat jullie dat zien. Blijf je gericht houden op Disclosure op een positieve en besliste manier en het zal gebeuren.


 

Er zal binnenkort nog een “correctie” komen in de stroom van Gaia’s energie en dat zal ten gunste van haar weer meer energie brengen. Jullie zullen niet in staat zijn om die impact te negeren maar het komt niet uit de verscheidenheid die door mensen is gemaakt en er is geen noodzaak voor vrees of paniek. Dus blijf gebeurtenissen gadeslaan in jullie media over de behandeling van veelvoudige sightings(waarnemingen) die over jullie wereld gebeuren. Er is een subtiele verschuiving op de manier waarop dit nieuws wordt gepresenteerd. Het zal de manier beïnvloeden waarop in de nabije toekomst, grotere dingen worden besproken en uiteindelijk uitwerken als een baken voor verandering in deze zaken.


Wij denken altijd aan jullie in deze laatste momenten die voeren naar de grote veranderingen op jullie wereld. Wij zijn trots om jullie broeders te zijn en zenden jullie onze liefde.

Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”