Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Friday, July 29, 2011

July 26, 2011
De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

26 juli 2011
De groeten van de Federatie:

Diverse acties op jullie wereld worden zorgvuldig georkestreerd voor het doel waardoor het Disclosure proces zich kan laten ontvouwen met een minimum aan opschudding voor jullie allemaal. Het is noodzakelijk dat als die tijd komt, er weinig in de weg staat van jullie dagelijkse routines zodat de juiste programma’s kunnen worden ontrold en snel operationeel worden.

Als de eerste schok van de aankondiging verflauwt, willen we vermeden hebben dat jullie afdrijven naar een onnatuurlijke serie gebeurtenissen. Wij hebben geleerd dat jullie menselijke natuur hunkert naar het bekende en dus is het belangrijk dat het meest bekende bij jullie blijft in de dagen en weken na het gebeuren van Disclosure zodat het maximum aantal mensen deze kennis in hun geloofstelsels(wat zij denken) kunnen integreren. Op dit ogenblik werken we met diverse regeringen om gebeurtenissen te orkestreren op een sublieme basis zodat deze informatie op een goed getimede manier wordt verspreid en gepland.

Jullie zullen in de volgende maanden een serie gebeurtenissen zich zien ontwikkelen die niet alleen jullie geldstelsel betreffen (wat onze voornaamste zorg is daar dit de grootste vertrouwdheid voor jullie is) maar ook andere gebeurtenissen die over de veiligheid gaan (of over een valse bedreiging van non-security (geen-veiligheid)) en berichten over wetenschappelijke ontwikkelingen die zullen veroorzaken dat velen van jullie zich gaan afvragen hoe zulke sprongen in de technologie konden gemaakt worden. Dit is allemaal deel van het zich ontvouwende plan dat tot Disclosure (Onthulling) leidt.

Er zijn veel mensen aan boord van deze “trein” van gebeurtenissen die normaal op het spoor zaten om deze onverbiddelijke beweging naar voren te stoppen. Terwijl er meer wakker worden, gebeurt het onvermijdelijke. Er is een wiskundig percentage van hen die ontwaken die volgelingen waren van de Illuminati en die mensen begrijpen nu hun rol in het grotere plaatje. Als de wereldse hoven deze mensen onderzoeken zal hun ontwaken zelf de grootste verzachtende factor worden voor hun genade.

Neem dit ter harte en ga verder met jullie missie, individueel en samen. Dit is werkelijk de meest opwindende/verblijdende tijd. Houd zo goed als jullie kunnen een herinnering aan die tijd vast, want jullie zullen er nog vaak naar terug kijken en de momenten opnieuw beleven die voerden naar het Disclosure gebeuren en, terwijl de zaken hierna op lichtsnelheid verder gaan, naar Ascentie. Het heeft wat “Hollywood” achtigs.

Wij gaan door om onszelf meer en meer te laten zien aan jullie hemelen en we hebben nog nauwere gebeurtenissen gepland dan die in de komende tijd, als een manier om te bouwen op het langzame voortgaan dat we bereikt hebben om mensen aan onze aanwezigheid te laten wennen. Dit zal nog meer “fly-bys” (overvliegen)van dichtbij inhouden en een grotere duidelijkheid van onze schepen zodat men ons niet kan missen .Dit is allemaal al lang geleden gepland en, zoals wij dat inschatten, gaat het goed vooruit. De tijd komt dichterbij en we worden nog meer opgewonden voor onze hereniging. Wij zullen jullie met open hart begroeten en met Liefde en bewondering voor jullie ongelooflijke veerkracht in het gezicht van zoveel tegenspoed.


Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny
  


Translations

Sunday, July 24, 2011

July 22, 2011
De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

22 juli 2011
De groeten van de Federatie:

De tussenruimtes tussen de ramen voor gelegenheid tot Disclosure worden steeds korter na elke keer als een van die momenten voorbij is. Net als de tijd waarin we jullie kunnen laten acclimatiseren voor Ascentie, ook korter wordt, zo zijn ook deze intervallen.

Toch is er nog een volgend raam van gelegenheid dat binnenkort komt. Of jullie leiders hun voordeel doen met deze gelegenheid dat is geheel aan hen. Maar, ze kunnen niet langer meer doorgaan met tijd verspillen die verschaft wordt door onze vertegenwoordigers die tussen jullie in werken.

Wij hebben jullie hele wereld doorzocht en de duisternis wordt steeds zwakker terwijl meer en meer Licht jullie op elke wijze voldoende van energiebronnen voorziet. We hebben de laatste weken alleen sporadische gevallen ontdekt van het gebruik van chemtrails, en van technologieën die het weer veranderen en andere instrumenten van de Illuminati. Wij denken dat jullie leiders deze momenten moeten aangrijpen om gepast te handelen en de aankondiging doen om jullie in een nieuwe tijd van zijn te brengen.

De wereld zal na die aankondiging niet in een nacht veranderen voor jullie. Het is alleen een drempel die moet worden overgegaan met de erkenning dat al jullie werk, jullie geloof in de missie van Liefde, niet vergeefs is geweest. Er zal eerst heel weinig drastisch veranderen, maar er zullen steeds toenemende cirkels van verandering zijn die vanuit deze aankondiging op alle niveaus zullen uitstralen.

Wij zullen doorgaan ons te richten op de stappen die tot Disclosure voeren, en aan anderen de lessen overlaten betreffende dat grote gebeuren in de menselijke geschiedenis, jullie ascentie samen met Gaia in de hogere rijken van bestaan. Daar de laatste tijd relatief rustig is geweest voor de Disclosure zaak, voelen we een bepaald raam van gelegenheid opengaan en willen jullie opnieuw voorbereiden voor deze mogelijkheid.

We kennen de vermoeidheid door de cyclus van voorbereiding, opwinding en verwachting en het neergeslagen zijn als jullie zien dat wat moet komen weer niet is gebeurd. Toch is dit onvermijdelijk.

Het enige onderscheid is hoe jullie de tijd meten om daar te komen. Wij zien dit als een nanoseconde in de grootsheid van tijd die tot dit moment heeft geleid. Jullie zien elke tweede seconde voorbij kruipen zoals uren en dagen. Jullie werden door de Illuminati geconditioneerd om directe bevrediging/beloning te krijgen voor alle dingen. Wij begrijpen die gevoelens wel. Maar we begrijpen ook en we bewonderen ook jullie geweldige veerkracht voor de cycli die jullie hebben ondergaan en jullie voortdurende geloof in het proces. Jullie hebben onze uiterste eer en respect.

Wij eren jullie en je missie en staan klaar om jullie bij te staan als de tijd komt. Blijf druk houden voor Disclosure door Liefde en bedoelde gedachten voor die leiders die in staat zijn om de aankondiging te maken die jullie voorbij deze drempel trekt. Geniet van het proces en ga door om elkaar ongeconditioneerd lief te hebben.


Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny
  


Translations

Friday, July 15, 2011

July 14, 2011
De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

14 juli 2011
De groeten van de Federatie:

We zijn terug om ontwikkelingen met jullie te bespreken.. Ten eerste willen we er op wijzen dat we het afglijden van vertrouwen voelen bij velen van jullie die al zo lang met deze zaken zijn omgegaan. Het is makkelijk om je vertrouwen te verliezen en nogal begrijpelijk. Het is voor jullie soms heel moeilijk om te bepalen wat waarheid is en wat niet, specifiek degenen die nog niet het voordeel hadden om direct met ons te communiceren. Gebruik je hart om de Waarheid te onderscheiden, om vast te stellen of we hier zijn, en of waar wij over spraken met jullie ook zal gaan gebeuren. Alleen jullie kunnen de keuze maken om met je pad door te gaan. Wij zijn desondanks met/bij jullie en deze processen zullen toch gebeuren.

Er is zeker een rustiger energie in de laatste paar dagen, die over jullie wereld is neergedaald en de pogingen van de Illuminati om te ontwrichten worden minder en zeldzamer. We hebben talloze gunstelingen van de Illuminati zich naar het Licht zien keren, òf door waar begrip van het proces òf door de erkenning dat er vergelding zal komen. Deze houding is niet anders dan die van de Nazi’s aan het eind van de Tweede Wereldoorlog toen zij zich realiseerden dat ze verantwoordelijk zouden worden gehouden voor hun gruwelijkheden. Dit zelfde gevoel is nu doorgedrongen bij de gunstelingen van de Illuminati en meer en meer weigeren nu om hun bevelen op te volgen, hopend op wat genade als de onvermijdelijke gerechtelijke onderzoeken plaatsvinden.

Jullie planeet is letterlijk omgeven met toestellen uit alle hoeken van het universum omdat alle wezens wedijveren om plaatsen op de eerste rij voor de grootste show in de galaxy. Jullie wereld is lang hoog gewaardeerd als een van de beste spirituele scholen in het universum en er werd zeer gezocht om in deze Universiteit binnen te komen. Nu, jullie zitten op de rand van een school-brede graduatie, en jullie staan in het middelpunt voor de familie die uit alle delen van het universum zijn gekomen om de ceremonies voor de geslaagden bij te wonen.

Weet, als jullie leiders het binnenkort niet eens worden over een aankondiging van Disclosure(Onthulling), wij dat zelf zullen doen namens hen, daar de tijd waarin jullie acclimatiseren moeten voor de veranderingen die nodig zijn voor Ascentie, iedere dag korter wordt. Jullie zal de Waarheid gebracht worden zodat je die zelf ziet. Jullie taak als Lichtwerkeres zal zijn om de boodschap zo ver en vaak mogelijk te verspreiden opdat iedereen de Waarheid zal kennen en de angst zal verdrijven die onvermijdelijk omhoog zal komen door onze onthulling.

In de totale omlijsting van tijd zoals jullie die kennen, is dit maar een korte wachttijd voordat het proces kan beginnen. Ga door vertrouwen in ons te hebben zoals wij dat in jullie hebben. Ga door met jullie toewijding aan het Licht, aan Liefde en aan elkaar. Jullie zijn werkelijk grootse en krachtige spirituele wezens.


Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies              

Vertaling: Winny
  


Translations

Wednesday, July 6, 2011

July 6, 2011

De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

6 juli 2011
De groeten van de Federatie:

Het pad naar Disclosure is lang en moeilijk geweest en is gevuld met tegenslagen en teleurstellingen voor iedereen die er bij betrokken is. Wij voelen jullie teleurstelling omdat het ook onze teleurstelling is. Net zo wanhopig als jullie willen wij Disclosure, wij willen contact met jullie op een persoonlijk niveau zodat we de dingen kunnen delen die we aan elkaar kunnen geven met Liefde en begrip. Wat dit betreft moeten jullie nog steeds alert blijven, omdat de tijd toch zo veel dichterbij is gekomen dan jullie je kunnen voorstellen.

De activiteiten van de Iluminati nemen steeds meer af nu meer en meer van hun gunstelingen weggaan van dat (slechte) pad naar het goede. Iedere dag zijn er meer die weigeren om te gehoorzamen. Wij zien de meeste weerstand tegen die verandering bij de Illuminati die de ondergrondse faciliteiten beheersen die verspreid liggen over jullie wereld. Zij hebben vele jaren min of meer in schuilplaatsen gewoond, raakten zo nog meer afgesloten van jullie aan de oppervlakte en werden nog stoutmoediger in hun denken dat ze onoverwinnelijk zijn. Bij deze groep ondervinden we de meeste problemen. Zij die op de oppervlakte jullie geld beheersen zijn redelijker en lieten kort geleden zien dat meer en meer concessies gedaan worden tot plannen voor Disclosure.

Een nieuwe golf energie is kortgeleden in jullie wereld ge’download’ en veroorzaakt kleine momenten van ongerustheid en rusteloosheid bij jullie. Dit is weer een volgende stap richting Ascentie die deel is van het Goddelijke plan.

Jullie media gaan verder jullie aandacht weg te trekken van het zeer prachtige en soms problematische nieuws over jullie wereld dat onderling verbonden is met onze boodschappen van Disclosure en Ascentie. Dit wordt duidelijker voor degenen die beginnen wakker te worden. Dit zal niet voor eeuwig duren en jullie ontdekken, als de tijd dichter bij Disclosure komt dat meer aandacht gericht zal worden op ter zake doende onderwerpen, meer tot ieders verrassing. Dit zal een van de vele wegwijzers zijn dat Disclosure aan het gebeuren is. Het zal gebeuren en wij verheugen ons met jullie als dit zo ver is.

Voor nu, ga verder met het richten van jullie Liefde en Intentie op degenen die de macht bezitten om dit te laten gebeuren en dit zal het proces helpen verhaasten dat een maximum veiligheid zal verzekeren voor iedereen als Disclosure plaats vindt. Als wij ervan kunnen worden verzekerd dat we zo’n niveau hebben bereikt, dan zal het startsein komen. Het is onze vurige hoop dat jullie leiders het als eersten zullen doen om jullie bereidheid aan te geven dat jullie als volk Kosmische Burgers willen worden.

Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies              

Vertaling: Winny
De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

29 juni 2011
De groeten van de Federatie:

Het pad naar Disclosure is lang en moeilijk geweest en is gevuld met tegenslagen en teleurstellingen voor iedereen die er bij betrokken is. Wij voelen jullie teleurstelling omdat het ook onze teleurstelling is. Net zo wanhopig als jullie willen wij Disclosure, wij willen contact met jullie op een persoonlijk niveau zodat we de dingen kunnen delen die we aan elkaar kunnen geven met Liefde en begrip. Wat dit betreft moeten jullie nog steeds alert blijven, omdat de tijd toch zo veel dichterbij is gekomen dan jullie je kunnen voorstellen.

De activiteiten van de Iluminati nemen steeds meer af nu meer en meer van hun gunstelingen weggaan van dat (slechte) pad naar het goede. Iedere dag zijn er meer die weigeren om te gehoorzamen. Wij zien de meeste weerstand tegen die verandering bij de Illuminati die de ondergrondse faciliteiten beheersen die verspreid liggen over jullie wereld. Zij hebben vele jaren min of meer in schuilplaatsen gewoond, raakten zo nog meer afgesloten van jullie aan de oppervlakte en werden nog stoutmoediger in hun denken dat ze onoverwinnelijk zijn. Bij deze groep ondervinden we de meeste problemen. Zij die op de oppervlakte jullie geld beheersen zijn redelijker en lieten kort geleden zien dat meer en meer concessies gedaan worden tot plannen voor Disclosure.

Een nieuwe golf energie is kortgeleden in jullie wereld ge’download’ en veroorzaakt kleine momenten van ongerustheid en rusteloosheid bij jullie. Dit is weer een volgende stap richting Ascentie die deel is van het Goddelijke plan.

Jullie media gaan verder jullie aandacht weg te trekken van het zeer prachtige en soms problematische nieuws over jullie wereld dat onderling verbonden is met onze boodschappen van Disclosure en Ascentie. Dit wordt duidelijker voor degenen die beginnen wakker te worden. Dit zal niet voor eeuwig duren en jullie ontdekken, als de tijd dichter bij Disclosure komt dat meer aandacht gericht zal worden op ter zake doende onderwerpen, meer tot ieders verrassing. Dit zal een van de vele wegwijzers zijn dat Disclosure aan het gebeuren is. Het zal gebeuren en wij verheugen ons met jullie als dit zo ver is.

Voor nu, ga verder met het richten van jullie Liefde en Intentie op degenen die de macht bezitten om dit te laten gebeuren en dit zal het proces helpen verhaasten dat een maximum veiligheid zal verzekeren voor iedereen als Disclosure plaats vindt. Als wij ervan kunnen worden verzekerd dat we zo’n niveau hebben bereikt, dan zal het startsein komen. Het is onze vurige hoop dat jullie leiders het als eersten zullen doen om jullie bereidheid aan te geven dat jullie als volk Kosmische Burgers willen worden.

Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies              

Vertaling: Winny

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”