Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Friday, July 29, 2011

July 26, 2011
De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

26 juli 2011
De groeten van de Federatie:

Diverse acties op jullie wereld worden zorgvuldig georkestreerd voor het doel waardoor het Disclosure proces zich kan laten ontvouwen met een minimum aan opschudding voor jullie allemaal. Het is noodzakelijk dat als die tijd komt, er weinig in de weg staat van jullie dagelijkse routines zodat de juiste programma’s kunnen worden ontrold en snel operationeel worden.

Als de eerste schok van de aankondiging verflauwt, willen we vermeden hebben dat jullie afdrijven naar een onnatuurlijke serie gebeurtenissen. Wij hebben geleerd dat jullie menselijke natuur hunkert naar het bekende en dus is het belangrijk dat het meest bekende bij jullie blijft in de dagen en weken na het gebeuren van Disclosure zodat het maximum aantal mensen deze kennis in hun geloofstelsels(wat zij denken) kunnen integreren. Op dit ogenblik werken we met diverse regeringen om gebeurtenissen te orkestreren op een sublieme basis zodat deze informatie op een goed getimede manier wordt verspreid en gepland.

Jullie zullen in de volgende maanden een serie gebeurtenissen zich zien ontwikkelen die niet alleen jullie geldstelsel betreffen (wat onze voornaamste zorg is daar dit de grootste vertrouwdheid voor jullie is) maar ook andere gebeurtenissen die over de veiligheid gaan (of over een valse bedreiging van non-security (geen-veiligheid)) en berichten over wetenschappelijke ontwikkelingen die zullen veroorzaken dat velen van jullie zich gaan afvragen hoe zulke sprongen in de technologie konden gemaakt worden. Dit is allemaal deel van het zich ontvouwende plan dat tot Disclosure (Onthulling) leidt.

Er zijn veel mensen aan boord van deze “trein” van gebeurtenissen die normaal op het spoor zaten om deze onverbiddelijke beweging naar voren te stoppen. Terwijl er meer wakker worden, gebeurt het onvermijdelijke. Er is een wiskundig percentage van hen die ontwaken die volgelingen waren van de Illuminati en die mensen begrijpen nu hun rol in het grotere plaatje. Als de wereldse hoven deze mensen onderzoeken zal hun ontwaken zelf de grootste verzachtende factor worden voor hun genade.

Neem dit ter harte en ga verder met jullie missie, individueel en samen. Dit is werkelijk de meest opwindende/verblijdende tijd. Houd zo goed als jullie kunnen een herinnering aan die tijd vast, want jullie zullen er nog vaak naar terug kijken en de momenten opnieuw beleven die voerden naar het Disclosure gebeuren en, terwijl de zaken hierna op lichtsnelheid verder gaan, naar Ascentie. Het heeft wat “Hollywood” achtigs.

Wij gaan door om onszelf meer en meer te laten zien aan jullie hemelen en we hebben nog nauwere gebeurtenissen gepland dan die in de komende tijd, als een manier om te bouwen op het langzame voortgaan dat we bereikt hebben om mensen aan onze aanwezigheid te laten wennen. Dit zal nog meer “fly-bys” (overvliegen)van dichtbij inhouden en een grotere duidelijkheid van onze schepen zodat men ons niet kan missen .Dit is allemaal al lang geleden gepland en, zoals wij dat inschatten, gaat het goed vooruit. De tijd komt dichterbij en we worden nog meer opgewonden voor onze hereniging. Wij zullen jullie met open hart begroeten en met Liefde en bewondering voor jullie ongelooflijke veerkracht in het gezicht van zoveel tegenspoed.


Wees in vrede.


Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny
  


Translations

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”