Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Wednesday, September 28, 2011

September 27, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

September 27,  2011
De groeten van de Federatie:


Opnieuw komen we om meer nieuws aan jullie te brengen in de dagen die voeren naar Disclosure . We hebben vaak gesproken over wat er in jullie wereld achter de schermen aan het gebeuren is. Vandaag willen we voornamelijk praten over wat er hier gebeurt bij ons, bij de Federatie.

We komen elke dag bij elkaar om over zaken te praten die vlakbij zijn over alles dat op handen is op jullie planeet. We zijn hier voornamelijk om Gaia te assisteren bij haar ascentie en als gevolg daarvan, ook alle voelende wezens op jullie planeet. Als we “samenkomen” is het niet hetzelfde als bij jullie vergaderingen, specifiek die jullie hebben met je zakenrelaties. Onze vergaderingen zijn eigenlijk bewuste raakvlakken tussen groepen die nodig zijn voor een proces tot besluiten. We verbinden ons bewustzijn gewoon met ieder van een specifiek project en bespreken wat er moet worden gedaan en komen dan overeen over hoe we dat gaan doen. Deze bijeenkomsten hoeven niet alleen met onze eigen soort van de Federatie te zijn, maar ook met andere species en andere wezens, of indien jullie hen nu Engelen of Opgestegen Meesters noemen. We verwelkomen wijsheid van iedere kant. Zoals jullie weten is dit project een massaal project, dat is ondernomen in de richting van en volgens de orde van de Schepping zelf en wij hebben die oproep vrijwillig beantwoord en zonder reserves. Maar zo’n monumentale taak heeft inbreng nodig vanuit vele afdelingen. Inderdaad we consulteren zelfs jullie, op veel niveaus over hoe de zaken lopen en wat de beste manier is om verder te gaan. Sommigen van jullie hebben weet van deze “vergaderingen” terwijl anderen dat niet hebben. Niettemin is jullie inbreng vitaal voor dit proces. Houd echter in gedachten dat jullie, als Lichtwerkers, die deze diverse boodschappen lezen, zich bewust kunnen zijn van wat er aan het gebeuren is, maar er zijn honderden miljoenen mensen in jullie wereld die dat niet zijn. Als jullie deze nuchtere waarheid zien vanuit ons perspectief, is het proces een ontmoedigend en langzaam proces.

We zijn pas kort geleden bijeen geweest om te praten over de afrondende plannen voor Disclosure. We zijn ons bewust geworden van de “duwtjes” van de Schepping zelf die tot Disclosure aandringen. Door gebrek van enig teken van jullie leiders naar het eind hiervan, van wie wij ook zien dat ze meer en meer de boel traineren, moeten wij zelf naar voren komen om deze job te bewerkstelligen. Het oude gezegde luidt: “ geef ze een vinger dan nemen ze een hele hand.” Wij hebben jullie leiders veelvoudige gelegenheid gegeven om Disclosure naar jullie te brengen en iedere keer bleven ze in gebreke. Wij hebben nu onze “drang” om het wel te doen dat van de hoogste bron komt. Er is een steeds kleiner en kleiner wordend raam van gelegenheid tussen Disclosere en jullie Ascentieproces. Dit raam moet gebruikt worden om jullie te laten acclimatiseren voor wat er nog op je afkomt en als dit venster te klein wordt, voelen wij dat er te weinig tijd is om de massale inspanningen te leveren die nodig zijn om jullie op je ascentie voor te bereiden. En daarom zal er eerder vroeger dan later actie worden ondernomen om deze onbillijkheid in orde te brengen.

We voelen nu dat de bescherming van die delen van jullie militaire groepen die naar het Licht zijn overgegaan, genoeg zal zijn om onszelf aan jullie te onthullen. We zijn ook tot overeenstemming gekomen dat degenen die willen doorgaan om ons te bevechten voldoende worden ingesloten om ons met die doelstelling door te laten gaan.

De sluier tussen jullie wereld en de veelvoudigheid aan dimensies die toegankelijk zijn voor jullie Hogere Zelf wordt dunner, en dat is meer dan jullie vermogen om de drie dimensionale begoocheling over wat werkelijkheid is, vast te kunnen houden. We komen tot een punt waar alles zichzelf in waarheid zal onthullen. We hebben ook veel verzoeken ontdekt van een nieuwe vorm van “doelbewust” gebed dat door jullie aan de Schepper werd gericht. Deze gedachte is bedoeld om de zegen van de Schepper te vragen om het proces zelf te beginnen, liever dan de zegen die al is ontvangen om het naar ons beste oordeel te ondernemen. Wij zijn blij met die gedachten omdat dit het proces, meer dan iets anders, zich zal laten ontvouwen.

Terwijl we de laatste fasen van Disclosure ten slotte plannen, zullen jullie zonder twijfel grotere en bredere vertoningen zien van onze schepen aan jullie hemelen, die meer uitdagen en die minder weg verklaard kunnen worden. Onze concentratie, voornamelijk in de derde wereld landen, zal nu gaan verschuiven naar de grote naties op jullie wereld en jullie zullen zien dat de media daar nota van neemt. Het schijnt dat sommigen van de cabal/kliek die de media beheersen opmerkzaam zijn van dit eindspel en ‘last-minute’ deals willen treffen die inhouden om zich toch op de waarheid te richten in hun respectievelijke media, en dit in te ruilen voor clementie en verzachting. Onze overeenstemming hiermee is dat dit een goed ding is, omdat dit het proces teweeg brengt dat we voor iedereen wensen.

Dit is werkelijk een verbazende tijd voor jullie. Opwindend, frustrerend, blij makend, spannend, intimiderend en opvrolijkend, alles tegelijkertijd. Met Liefde, ongeconditioneerde Liefde, kunnen jullie deze tijd doorstaan tot aan wat jullie weten dat de grootste belevenis is in jullie menselijke geschiedenis. Houd vertrouwen in het proces en weet dat wij hier zijn, we werken onvermoeibaar naar dit uiteinde. Stel je hele wezen, lichaam, ziel en geest, voor die gevuld is met Ongeconditioneerde Liefde en jullie zullen jezelf bemoedigen en de negativiteit kalmeren.


Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 

Monday, September 19, 2011

September 18, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

September ,  2011
De groeten van de Federatie:


We brengen jullie nu onze aanloop tot het grootste gebeuren in de menselijke geschiedenis. Jullie staan op het punt de veranderingen te ondergaan waarover zo lang is gesproken en waarvoor wij dit aan onze kant hebben voorbereid, werkelijk ook een lange tijd. Deze voorbereidingen zullen voor enkelen, een paar minuten na Disclosure (Onthulling) verloren raken, als een wervelwind van activiteiten en gebeurtenissen zich ontvouwen op jullie planeet. Voor anderen zal die voorbereiding een goede dienst hebben gedaan. Op welk niveau van voorbereiding je ook bent in de dagen en weken die volgen op Disclosure, denk er altijd aan elkaar te helpen naar je beste vermogen.


We hebben jullie voortdurend verteld dat Disclosure een kiemkrachtig gebeuren is in de beweging van het menselijke soort naar voren èn in de galactische burgerij en uiteindelijk naar jullie Ascentie. Deze verschuiving in bewustzijn is een groot gebeuren waar in de kosmos naar werd gekeken met veel opwinding en al een hele lange tijd.


Als plannen zich binnenkort ontvouwen voor de herstructurering van het monetaire stelsel in jullie wereldeconomieën en in jullie regeringen, zullen er geen grote aankondigingen komen. Het zal zijn alsof dit onbetekenend is en weer een andere manier om zaken te gaan doen. Het zal door jullie media gewoon als een andere manier behandeld worden om, òm te gaan met de economische crisis in jullie wereld en dat zal niet opgemerkt worden door velen als een werkelijk wereldveranderend gebeuren. Dit is het ontwerp. (Zo moet het dus ook.w) Meer beroering scheppen in het denken van velen (en dat zeker zal komen als resultaat van de aankondiging van onze aanwezigheid bij jullie) zou te veel voor jullie zijn om te dragen. We zien liever zien deze achterdeur naderbij komen als veel effectiever en praktischer, om veranderingen uit te voeren .


Vlak op de hielen van die veranderingen, waarvan sommigen al gebeurd zijn, zal er een formelere aankondiging zijn voor onthulling. Zoals we besproken hebben in het verleden, zullen veranderingen die als gevolg van disclosure, plaats vinden, betekenisvol en overweldigend zijn voor enkelen, als het zelfs niet voor de meesten van jullie zo is. Er zijn al voorbereidingen onderweg voor plaats, datum en tijd voor de officiële aankondiging maar ook over hoe die te doen en het onvermijdelijke hanteren van de media als ze achter ieder detail aan jakkeren. Dit was het gebeuren waarvan de planning achterbleef tot op de laatste minuut, om veel redenen. Daar wordt nu over gesproken en zal worden uitgevoerd binnen het tijdskader dat door jullie leiders is besproken.


We vragen opnieuw dat jullie acties rustig en doelmatig blijven. Jullie zijn de bakens van Licht voor de wereld. Jullie daden en jullie gedrag zal dicteren hoe anderen erop zullen antwoorden. Jullie rust herverzekert de lange weg hoe dingen zullen gaan om alle anderen binnen een redelijke maat van gezond verstand te houden dat nodig is om alle informatie te begrijpen en op te nemen, die in een snelvuur zullen volgen als eenmaal de aankondiging gemaakt is. Hierna zullen we naar jullie toekomen met open armen en open hart, met Liefde en opwinding voor onze her-vereniging.


Tot op dat moment, blijf open staan voor de positieve energie die momenteel over jullie planeet heen douchet als een regenstorm. Die is er ten gunste van jullie of je dat nu voelt of niet. Blijf bestendig en waar naar je oproep en je innerlijk voelen over wie en wat je bent en wat je moet bewerkstelligen.


Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Wednesday, September 7, 2011

September 7, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

September 7,  2011
De groeten van de Federatie:

Omdat de zaken nu sneller verlopen dan we ooit hoopten voelden we dat het nodig was dat jullie nu deze update krijgen. Twee belangrijke zaken zijn in jullie gemeenschappen naar voren gekomen. De eerste is dat de bankconcerns de nodige uitwisselingen gemaakt hebben om het geldstelsel te verschuiven/veranderen in een nieuwe orde. Een groep landen heeft wat dit betreft de Illuminati aangenomen en tot een concessie gedwongen, spoediger dan wij verwacht hadden. Ten tweede, de militaire boevenfacties van verschillende van jullie landen schijnen in overeenstemming te zijn met de meest recente afspraken, en daarmee plaveien ze het pad voor een veiliger poging tot Disclosure dan we in het recente verleden zagen.

We willen benadrukken dat er veel keren geweest zijn waarop omstandigheden in het verleden veranderd werden, net als wij dachten dat alles in orde was om verder te gaan, en daarmee vertraagde het onvermijdelijke nog meer. We kunnen niet met zekerheid zeggen of deze nieuwe ontwikkelingen de Disclosure zullen garanderen waar we op vooruitlopen. We kunnen alleen zeggen dat een volgend ander raam van gelegenheid zichzelf laat zien voor jullie leiders om hun voordeel mee te doen en om dit proces verder te bewegen.

Daar er velen nog rampzalig onvoorbereid zijn op wat er gaat gebeuren, denken we dat jullie genoeg kennis en vastberadenheid hebben om deze mensen door de ergste omwentelingen heen te helpen. Hiermee bedoelen we omwentelingen in gedachten, psyche en mentale/emotionele gezondheid als jullie omgaan met de “nieuwe” kennis van je grotere Galactische Familie.

Vertrouw erop als zaken zich ontwikkelen, dat alles gepland is vanaf onze zijde met de hulp van grote spirituele wezens die jullie welzijn tot hun uiterste zorg hebben. Speel niet in de angst van degenen die jullie anders zouden afhouden van je doel. Ieder van jullie heeft een specifieke rol om te spelen en daar je misschien niet weet wat ieder detail ervan is, of misschien helemaal niets ervan, laat je dit niet ontmoedigen. De gevoelens die jullie altijd hadden, een weten dat iets “groots” zou gaan gebeuren in je leven en dat je er deel van zou zijn, zijn echte gevoelens die niet kunnen worden afgewezen. Accepteer zelfs niet wat wij hierover zeggen. Kijk gewoon binnen in je en onderscheid de waarheid voor jezelf. Laat die jullie leiding zijn, zelfs als je “je vingers niet” op het precieze plan “ kunt leggen”, waar je deel van zult zijn.

Jullie inspanningen tot dusver hebben zo geweldig dit hele proces verder geholpen, meer dan je ooit kan weten. Jullie toewijding voor de Waarheid en voor het Licht zijn prachtige inspiraties voor ons hier, terwijl wij werken om ons dichter bij onze onvermijdelijke eenheid te brengen. Liefde is de sleutel. Het is tijd om de deur open te doen.

Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Tuesday, September 6, 2011

September 5, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

September 5,  2011
De groeten van de Federatie:


We zijn weer terug om met jullie over een ander aspect te praten van het Disclosure proces. Jullie zijn nu ondergedompeld in de veranderingen die nu over jullie planeet gaande zijn. Er is een grote verschuiving onderweg in de economie en de zakenwereld die een niet te stoppen verandering hebben gecreëerd welke ons dichter bij Disclosure brengt en ons vermogen om jullie te leren wat wij weten over jullie Ascentie proces, in het korte tijdje wat over is voordat dat ook komt.

Jullie wereld zal drastisch veranderen na Disclosure. In grote mate zal die veranderen omdat zelfs de geringste onder jullie toegang zal hebben tot vrije energie en andere technologische wonderen waar jullie nu alleen maar over kunnen dromen maar die in deze tijd op jullie wereld bestaan. Dit houdt ook teleportatie apparaten in, machines die jullie vroegere gebeurtenissen laten zien in holografisch formaat, communicatie apparaten die je iemand laten bereiken waar die ook is, en op elke tijd. Derde wereldlanden, die het allermeest geraakt zijn door de hebzucht van de Illuminati en hun machtsspel, zullen nu gelijken worden van alle andere naties. Stel je een nog niet aangeboorde rijkdom voor van kennis, innovatie, en talent dat zich zal openen voor de hele mensheid als de landen op één lijn staan met alle anderen en dat hun mensen gehoord kunnen worden. Onderwijs zal wereldwijd en interactief worden, niet alleen een lokale luxe. Met teleportatie zullen hele klassen naar geschiedenisplekken gaan om zelf te zien en te ervaren met bijgevoegd gebruik van holografische technieken om de geschiedenis te zien zoals die zich ontvouwde. Jullie ware geschiedenis zal onderwezen worden en er zullen geen onderwerpen bij jullie worden achtergehouden. Alle gebieden van onderzoek en experimenten zullen open voor jullie zijn, met de erkende bedoeling dat alle ontdekkingen voor de verbetering zullen zijn van de hele mensheid, en niet voor maar enkelen.

Veel van deze scenario’s verschijnen nu ‘als luchtkastelen voor jullie’ of in een prachtige droom, en verder niet. Dat is het verst van de waarheid echter. Stel je de absolute vrijheid voor van de menselijke geest met zulle apparaten. Nu begrijpen jullie waarom deze technologie, deze kennis, deze geschiedenis, zo lang bij jullie is weggehouden. Niemand kan boven iemand anders staan als jullie je realiseren dat allen een zijn.

Deze dingen en nog veel meer komen naar jullie toe. Er is al een grote beweging naar jullie onderweg die zal leiden naar de herverdeling van jullie rijkdomstelsels, jullie wettelijke systemen en de manier waarop je zaken doet. De nodige protocollen voor het Disclosure gebeuren worden nu op hun plaats gezet. We groeien steeds dichter bij het onvermijdelijke en blijven zo opgewonden als nog nooit dat we eindelijk bij elkaar gebracht kunnen worden in een open, liefdevol contact.

Terwijl de zaken voortgaan in buitengewone mate, zullen jullie overweldigd worden door de snelheid waarmee dit proces zich ontvouwt. Wij zijn er, bij elke bocht, om veilig te stellen dat alles overeenkomstig het plan gaat. Wees licht van hart in de komende dagen en we zullen blij samenkomen bij onze ontmoeting.

Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIANFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Thursday, September 1, 2011

August 31, 20De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

31 augustus 2011
De groeten van de Federatie:


Wij hebben wat tijd genomen na onze laatste communicatie omdat we heel erg druk geweest zijn de laatste tijd.

Er is een geweldige hoeveelheid activiteit aan onze kant omdat iedereen zich gereed maakt voor een ongewoon groot evenement. We blijven opgewonden en zijn verwachtingsvol over de gebeurtenissen die op jullie wereld plaatsvinden. We hebben nu gelegenheid om jullie wat dit betreft op de hoogte te brengen.

De recente gebeurtenissen in de Amerika’s hebben zonder twijfel velen van jullie zich laten afvragen wat er zich heeft voorgedaan. We ontdekten het gebruik van chemtrails en andere methoden om, wat oorspronkelijk een natuurlijk gebeuren was, een orkaan, zich te laten uitbreiden en zijn pad te verleggen. Wij namen onze stappen om de woestheid van dit gebeuren te verminderen maar erkennen ook jullie inspanningen, die nogal effectief waren, om de impact te verminderen door de kracht van jullie gedachten. Terwijl er grote verwoesting was, was toch het grootste gedeelte deel van de natuurlijke wereld en was nodig voor Gaia’s transformatie.

Wij hebben veel “debatten” gehad over wat er precies wel of niet moest worden openbaar gemaakt aan jullie via onze gesprekken. We erkennen jullie wens om geen data meer door te geven betreffende Onthulling omdat dit eerder de menselijke spirit neigt te verzwakken dan te versterken, temeer daar we zelf niet zeker zijn over de absolute zekerheid van het resultaat van deze evenementen. Onze gesprekken gingen ook over wel of niet voor-zeggen van door de mensen gemaakte of natuurlijke evenementen die op jullie wereld plaats vinden. We hebben op dit moment besloten om deze zaken niet openbaar te maken voordat ze gebeuren behalve als die op een of ander manier passen in een uitleg die nodig is voor jullie

Jullie zullen zonder twijfel een betekenisvolle toename hebben gemerkt in de verschijning van onze schepen aan jullie hemel, in alle hoeken van de wereld, en soms werkelijk in grote aantallen. Dit zal doorgaan en zelfs meer worden in grootheid en frequentie. Wij brengen zo veel mogelijk mensen tot de gewenste instelling voor ons bestaan om ze voor te bereiden op het onvermijdelijke. Een sleutel deel van het Illuminati boeven element heeft kortgeleden het “Licht gezien” en maakte een geheime deal met degenen die al een machtsverschuiving ‘regelen’ welke al onderweg is in veel van hun essentiële functies. Dit kan helpen om het pad naar Disclosure gladjes te maken.

Sta klaar voor het onvermijdelijke. Focus je op je taak die op handen is terwijl de zaken zichzelf aan jullie onthullen. De subtiele Onthulling waar eerder over is gesproken zal nu plaats maken voor een veel duidelijker en krachtiger vorm van Onthulling die gaat komen. Wees aardig voor elkaar in deze moeilijke tijd.
Wees in vrede. Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”