Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Saturday, May 28, 2011

28 May 2011

Galactische Federatie van het Licht via Wanderer of the Skies  
28 mei 2011  
Vertaling: WinnyGegroet door de Federatie:
Wij willen direct spreken over een aantal “zachte” Onthullings uitlatingen die vanuit jullie wereld plaatsvinden, specifiek door video beelden van diverse ET rassen. We kunnen niet spreken voor alle maar er zijn sommigen die werkelijk plaatjes zijn van andere rassen. We denken dat dit het volgende niveau is van onthulling dat gepland is door jullie regeringen omdat ze voor jullie de noodzaak zien om je op je gemak te voelen met deze beelden. Het is deel van de geplande openbaring van onze aanwezigheid in jullie wereld. Terwijl sommigen van ons lijken op jullie, zijn er ook anderen heel anders in hun verschijnen, en deze “voorwaarde” moet er zijn voordat jullie het niveau bereiken van bemoediging over hoe we aan jullie verschijnen.
Inderdaad, we hebben in onze eigen raden hierover gesproken of we onze eigen beelden sturen. Natuurlijk, er is nog geen echte overeenkomst gesloten alhoewel we wel in de positie zitten dat dit jullie feitelijk enorm voordeel zou brengen. Met Onthulling dichterbij dan ooit, kan dit nog gaan gebeuren.
De meeste mensen denken dat ze onze verschijning zullen kunnen accepteren als ze eenmaal onze diverse vormen zien, maar zelfs de meest voorbereide mensen bij jullie kunnen nog steeds terugdeinzen voor de verschijning bij jullie van sommige rassen. Deze toestand dan, is een noodzakelijke stap in het proces en een die jullie kunnen aanvaarden als teken dat Onthulling dichtbij is. We denken dat deze beelden doorgaan te “verschijnen” in jullie media zonder een woord van hun oorsprong in de toekomst als jullie meer bekend worden met onze diverse vormen.
Jullie zijn genetisch gemanipuleerd, al vanaf lang geleden met een neiging tot vreemdelingenhaat. Het is deel van jullie biologisch maaksel en dat is iets waar wij rekening mee hebben gehouden bij het proces van Onthulling. Terwijl wij jullie gewilligheid bemoedigen om ons te zien zoals we werkelijk zijn, erkennen we dat jullie een biologische dwang hebben om “terug te deinzen”, als het ware, voor bepaalde rassen van ons. Kijk niet neerbuigend naar elkaar voor deze reactie. Zie het liever voor wat het is. Weet dat als wij komen, we handelen zullen met de uiterste diplomatie voor jullie gevoelens en voorbarige oordelen.
We komen nu dichterbij en het is tijd om je overeenkomstig voor te bereiden. Zie de tekenen om je heen voor wat ze zijn. Jullie niveau van opwinding is direct gerelateerd aan de waarheid die je voelt in je hart. Gebruik dat als jullie uiteindelijke filter om je bij deze zaken te leiden. Wees blij voor wat er komen gaat.
 Be at peace. Wees in vrede.
Channeler: Wanderer of the Skies


 Translations
Thursday, May 26, 2011

25 mei ‘11

De Galactisch Federatie via Wanderer of the Skies

25 mei  ‘11

Vertaling: Winny


Gegroet door de Federatie:


Hallo aan iedereen die in deze tijd voor ons dienst doet. We zenden onze liefde en energie aan jullie. We willen over een bepaalde vraag praten die bij groepen van jullie omhoog kwam, over de tijdslijn.


Ja, er is geen andere manier dan met zekerheid over onthulling een beslissing te nemen. Wij hier, gebruiken alleen ons beste oordeel wat betreft de gotere informatie en bronnen die we hebben over deze zaken. We kunnen niet controleren hoe jullie regeringen en mensen deze besluiten maken en hoe ze die uitvoeren. Alhoewel wij dat makkelijk kunnen doen is dit niet van de hoogste orde. Deze besluiten worden gemaakt door menselijke wezens met alle menselijke zwakten die horen bij jullie derde dimensie dichtheid. Maar we zijn er redelijk van verzekerd dat er spoedig een aankondiging aan staat te komen die de poort is van het onthullingproces.

Wij hebben veel gesprekken gemonitoord waar machtselite bij betrokken is in jullie landen en hebben dat al een heel lange tijd gedaan. We worden bemoedigd door de gesprekken die we horen en de vermindering van sabotage in de Illuminati-gesprekken. In feite, zijn die conversaties een doorsijpeling geworden. Ze worden nu vervangen door een bepaald rustig besluit dat dit moet gebeuren en zij die dit moeten doen, moeten dapper naar voren komen om die taak te bewerkstelligen. Wij hebben degenen aan de macht verzekerd dat ze onze zegeningen hebben om wat dit betreft naar voren te komen.

De vulkaan uitbarsting was een kleine aanpassing van Gaia in haar pogingen om de processen ‘af te stemmen’ die ze ondergaan moet voor de ascentie uit. We verwachten enige tijd, wat dit betreft, niet meer zo’n activiteit.

Let op de Europese business conferentie voor tekenen dat ze over onthulling spreken. Er wordt al tussen hen besproken om op bepaalde reeds bestaande technologieën patent te nemen om er munt uit te slaan als eenmaal de onthulling plaatsvindt. Ze kunnen geen rekening houden met dat wij deze technologieën direct aan de bevolking verspreid hebben maar de mensen zullen geen blind voordeel meer toestaan over wat gratis voor de mensen is. Een van die technologieën zullen de apparaten zijn om al die gesprekken ‘terug te spelen’ die als bewijs in jullie wereldse gerechtshoven gebruikt zullen worden.

Gebruik al deze technologieën verstandig/wijs en ze zullen jullie allemaal voordeel brengen.

Glimlach, want jullie zijn van licht en zijn uitgenodigd om kosmische burgers te worden. Er is hier veel opwinding omdat we heel graag jullie alle dingen willen laten zien die aan jullie geweigerd werden en om jullie te verwelkomen als bezoekers aan onze culturen en gemeenschappen voor degenen die willen leren. Wees gereed, wees blij en

Wees in vrede.


Channeler: Wanderer of the Skyes

Vertaling: WINNY


 Translations
Tuesday, May 24, 2011

24 mei '11

De Galactisch Federatie via Wanderer of the Skies

24 mei  ‘11

Vertaling: Winny


Gegroet door de Federatie:

Wij worden vaak verleid om alle “achterkamertje-onderhandelingen” die plaats vinden te onthullen, onderhandelingen die ter bevordering zijn van onthulling en die jullie kunnen beschadigen, maar discretie is het betere deel van moed, zoals ze zeggen, en wij hebben en zullen zulke informatie verder tegenhouden omdat we het noodzakelijk achten de zaak te bevorderen.

Waar we kunnen zullen we echter een glimp laten zien van wat er achter de schermen gebeurt zodat jullie een beter begrip krijgen van wat hierbij plaats vindt. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die bij die machtselite zitten die niet zijn wat zij schijnen te zijn, ondanks een normaal voorkomen. Ze werken onvermoeid aan onthulling en alles wat dat voor de toekomst van de mensheid betekent.

Voor degenen van jullie die van dat slag(ilk) zijn, “verbind de puntjes” voor jezelf. Kijk naar de hoogste niveaus van jullie regeringsleiders van de wereld welke elkaar en top zakenleiders ontmoeten van de grootste corporaties onder het mom van het bevorderen van zakelijke affaires in die landen. Er gaat veel meer om achter de schermen dan alleen een gesprek over wie de beste handel krijgt. Dit zijn bijeenkomsten die gepland staan, het meeste deel tussen grote zaken en regeringen voor de timing en wat onthulling nou betekent op jullie planeet. We geven je een tip: kijk naar grote zaken leveranciers van regeringen en waar hun vertegenwoordigers op dit moment zijn.

In het algemeen, kijken regeringsleiders om diverse redenen naar big businesses, wat dit betreft, maar het belangrijkste is dat omdat ze in deze tijd over regeringen controleren. Net zo belangrijk is het feit dat regeringen de wereldmarkt in financiële/zaken hebben geïdentificeerd als de meest geraakte gebieden bij onthulling, dus is het van vitaal belang om op dat niveau voorbereidingen te treffen. Jullie beseffen al godsdienstige verwikkelingen bij onthulling en de voorbereidingen welke deze organisaties al ondernomen hebben.

Vergis je niet. Big businessen (Grote bedrijven) zijn zich zeer bewust van deze ontwikkelingen en zijn hun eigen programma’s van “onthulling” al begonnen. Niet alle leiders van de zakenwereld zijn slaafse volgelingen van de Illuminati. Sommigen zijn verlicht. Kijk hoe zij beginnen om deze informatie op hun eigen zakenplek te verspreiden en dan beginnen jullie die connecties al voor jezelf te ontdekken. Het is één ding voor ons om dit aan jullie te vertellen, maar het is een geheel ander ding als jullie deze waarheden zelf staan te ontdekken. En daarom wijzen we jullie in de goede richting.

Kijk naar boven en zeg hallo! En wij zullen in jullie richting knikken met liefde en energie voor iedereen. Wees gelukkig, optimistisch en opgewonden. Jullie zijn al deze emoties waard. Wees in vrede. Channeler: Wanderer of the Skies
TranslationsSunday, May 22, 2011

21 mei ‘11

De Galactisch Federatie via Wanderer of the Skies

21 mei  ‘11

Vertaling: Winny
   

Gegroet door de Federatie:


Er wordt veel gesproken over een “rapture”  (geestvervoering, of einde van de wereld) die vandaag in jullie wereld zal gebeuren. Dat zal niet zo zijn. Maar kijk niet minachtend of smalend naar degenen die deze kijk voortbrengen. Zij worden gewoon verkeerd geïnformeerd. Inderdaad, jullie Lichtwerkers van ons, er zijn er die net zo naar jullie kijken om de boodschappen die jullie brengen om anderen te helpen. Zie maar liever voor wat het is. Deze zielen kunnen het niet helpen dezelfde energie te voelen die jullie voelen, die jullie wereld instroomt. Zij vertalen het gewoon in hun eigen ideologisch kader.


Weet dat zaken nu heel snel verder gaan. De ramp die verwacht werd en door de duisteren zou worden uitgevoerd, werd voorkomen. Verstand heeft overwonnen, tot een bepaalde hoogte. Ze zien nu dat van de planeet af gaan hun enige weg om te vluchten is, want gerechtigheid zal snel zijn als het proces zich eenmaal begint te ontvouwen. Zij zijn als verwende kinderen die ten slotte niet hun pad kunnen lopen. Ze zullen eerder ineen storten dan verstandig worden.


We begrijpen dat er de laatste tijd in enkele “achterkamertjes” overeenkomsten plaats hebben gevonden waarin de leiders van verscheidene van jullie ontwikkelde naties gesproken hebben over de beste manier om de aankondiging te doen. Ze hebben het over een gezamenlijke aankondiging, wat lijkt op jullie summits en conferenties die van tijd tot tijd tussen jullie landen plaats vinden. Ze spraken ook over het aanwijzen van een land om voor allen te spreken, met het overslaan van de Verenigde Naties in haar autoriteit, ondanks het feit dat deze entiteit het best zou handelen voor de belangen van het menselijke ras. Dit gebrek aan eenstemmigheid over wat er moet worden gedaan heeft hun progressie op stal gezet. Maar ze weten dat de tijd afneemt en het schijnt dat de leider van een van jullie landen werkelijk naar voren komt om de eerste stap te zetten met of zonder de zegeningen van de anderen.


Er zal zich spoedig een “ramp” voordoen, klein in impact, waarvan sommigen zeggen dat het door de duistere krachten komt, maar dit is niet het geval. Het is Gaia die veranderingen aanbrengt ter voorbereiding voor wat onvermijdelijk is. Zelfs jullie moeder doet in deze fase haar best om de schok voor jullie te minimaliseren, dit is de diepe aard van haar liefde voor iedereen die haar bewoont.

Ga door in het Licht en de Liefde. Wees klaar voor de vreugdevolle gebeurtenissen die komen, en weet dat de “dromen” van een prachtige wereld spoedig de jullie zullen zijn.


Wees in vrede.Channel: Wanderer of the Skyes.    (Reiziger aan de Hemelen) 

TRANSLATIONS

20 mei ‘11

De Galactisch FederatiE via Wanderer of the Skies

20 mei  ‘11

Vertaling: Winny
   

Gegroet door de Federatie:


Wij vinden het heerlijk dat we in staat zijn om met deze briefings door te gaan. Zoals we uitlegden is nu alles klaar en ten einde voor Onthulling aan jullie. Jullie individuele regeringen zullen hier spoedig over gaan. Iedereen verwacht dat de Amerika’s de weg zullen leiden, maar we zien dat hun president zal ‘drag his feet’,  ‘met zijn voeten zal slepen’ bij dit geval, hij vreest stoffelijke vergelding voor zijn verklaringen en we zien dat in feite een van de “Derde Wereld” landen inderdaad de weg zal leiden wat dit betreft, snel gevolgd door “westerse” landen die Onthulling als hun idee zullen claimen.


Wij hebben ook jullie bedrijfswereld gemonitoord, die van deze ontwikkeling op de hoogte werd gebracht. Ze hebben met de hoogste niveaus van hun organisaties hierover gesproken, over wijzen hoe ze deze aankondiging met grote letters kunnen brengen. Ze hebben het Ascentie proces niet begrepen noch kunnen ze dat begrijpen en hoe dit voor altijd de wijze zal veranderen waarop jullie “zaken doen”. Zij begrijpen dit alleen vanuit een mentaliteit van profijt hebben, dus voeren ze snel plannen uit om deze nieuwe kennis in hun business programma’s te adopteren. Op korte termijn zullen ze grote letters zetten bij deze veranderingen. Maar, als wij dan onze rechtmatige plaats innemen als jullie familie, als jullie worden uitgenodigd om Kosmische Burgers te worden, “all bets are off”(gelden al die dingen niet meer) zoals men zegt, omdat we die veranderingen zullen introduceren, door kennis en technologie, waar jullie bedrijfswereld niet toe in staat is om mee om te gaan. Inderdaad, ze kunnen zich niet eens voorbereiden op deze eventualiteiten.


Wij zien dit spoedig tot verwezenlijking komen en het schijnt dat een grote aankondiging zal komen voor het eind van juni 2011. Terwijl het niet wereldschokkend is, zal deze aankondiging het pad plaveien voor de scenario’s die we voorbereid hebben voor Onthulling en uiteindelijk voor Ascentie. De natie die het eerst deze aankondiging gaat doen zal de weg leiden naar de toekomst van de Mensheid, terwijl wij er voor zorgen dat hun moed beloond wordt, zogezegd. Er zal echter geen land met opzet worden misdeeld. Wij voorzien, als een van de consequenties van Onthulling, dat er een langzame afbraak komt van nationale gedragslijnen, ten gunste van het menselijke ras. Wordt echter niet misleid, omdat dit niet snel zal gebeuren. Zelfs Ascentie moet worden verwerkt, een tijdje, iets op dat niveau.


Alle plannen waarover we jullie hebben verteld zullen in werking worden gebracht, inclusief  de toekenning van fondsen om de wereldeconomie te stabiliseren en de wereld rechtzitting om al diegenen naar het gerecht te brengen die tegen het menselijke ras hebben ‘gezondigd’. Zoals jullie hebben gezien is een “lichte” Onthulling al enige tijd onderweg geweest. Terwijl ze door ons worden aangemoedigd, is het jullie eigen regering die er voor kiest om hoe, waar en wat er aan jullie op deze manier wordt onthuld. Maar dat zal niet langer nodig zijn als de “sterke” Onthulling die door jullie eigen regeringen gepland zijn stevig onderweg zijn.


Wees positief bij alles wat je doet. Breid je liefde uit naar iedereen in de wereld en weet dat jullie binnenkort worden opgeroepen om Kosmische Burgers te worden. Wij zijn niet jullie goden, maar jullie broeders.


Wees in vrede.Channel: Wanderer of the Skyes.    (Reiziger aan de Hemelen) 

TRANSLATIONS18 mei ‘11

De Galactisch FederatiE via Wanderer of the Skies

18 mei  ‘11

Vertaling: Winny
   

“Gegroet door de Federatie:


Laat vandaag een dag van vreugde zijn in jullie landen.  De formaliteiten voor Onthulling zijn ten einde en nu wachten we op het woord. Het proces van Onthulling is geselecteerd door jullie regeringen overeenkomstig hun eigen agenda, maar het zal niet worden vertraagd, in geen geval. Wij hebben de keuze voor het tijdsstip van Onthulling en de manier waarop die wordt overgebracht, overgelaten aan jullie individuele regeringen daar we in jullie handen de manier waarop, en de tijd leggen waarop jullie de Waarheid wordt verteld.


Op die manier, kunnen jullie als volk met dit nieuws omgaan met jullie emotionele, mentale en psychische reacties. Alleen dan zullen we in een positie zijn om openlijk te bevestigen wat jullie regeringen hebben onthuld.


Vergis je niet! Deze Onthulling is een levensveranderend gebeuren. Het zal eenvoudig alles veranderen wat jullie als volk en als cultuur ooit geweest zijn.  Terwijl de dingen misschien hetzelfde zullen schijnen in de dagen en weken na dit gebeuren, toch zullen de dingen radicaal veranderen. Dit was de reden waarom de eerste richtlijn ons zolang weerhield om ons te richten op de kwade dingen van de Illuminati. Maar onze opdracht komt nu vanuit een veel hogere bron. De “verdragen” zijn getekend en jullie zijn, in Hollywood proza, “locked and loaded” of ‘vastgezet en geladen’. Het is werkelijk een opwindende tijd. Wij zijn ook niet zonder opwinding, daar we ons bewust zijn dat er mensen onder jullie zijn die nog steeds geen idee hebben van hun eigen Ascentie. We vertrouwen erop dat jullie, als volk, hen allemaal zullen verder brengen naar een nieuw bewustzijn. Want juist dat brengt Onthulling voor jullie. Het Ascentie proces is een voortdurend proces en Onthulling is de eerste grote stap om jullie vooruit te helpen.


De verdragen houden een voorziening in voor een wereld rechtzitting om diegenen naar het gerecht te brengen die deelnamen aan de foute dingen die gedaan zijn onder de Illuminati. Jullie zullen prettig verrast zijn bij de snelheid waarmee deze “clausule” van het verdrag met kracht wordt uitgevoerd, omdat er velen zijn die gerechtigheid zoeken. Jullie zullen ook prettig geroerd zijn door hoe jullie als volk met medeleven en met genade zullen reageren over hen die jullie fout hebben behandeld, ondanks jullie lange lijdensweg. Dit is een teken van jullie  omhooggaan in bewustzijn en wij hebben met dit oprijzen rekening gehouden toen we besloten hoe we het best gerechtigheid kunnen gebruiken op jullie wereld. Alleen de meest wijze mensen onder jullie, en niet degenen die blinde gerechtigheid of wraak zoeken zullen dit proces besturen. En dat zal heel natuurlijk voor jullie lijken.

Goed werk! Jullie zijn ten slotte aangekomen bij het kruispunt van jullie menselijk bestaan. Vrees is een illusie. In waarheid zal alles worden onthuld.

Wees in vrede.


Channel: Wanderer of the Skyes.    (Reiziger aan de Hemelen) 

TRANSLATIONS13 mei ‘11     
De Galactisch FederatiE via Wanderer of the Skies

13 mei  ‘11

Vertaling: Winny
   


Gegroet door de Federatie,  


Wij verkozen dit nieuwe medium om nog een inslag te introduceren bij de informatie die op jullie planeet wordt ontvangen over de aankomende gebeurtenissen, inclusief Onthulling en Ascentie.

Wij zijn een kleine groep binnen de Galactische Federatie die recent is toegestaan om aan onze (“take”) “deelname” aan de gebeurtenissen een stem te geven. Met klein, willen we benadrukken dat dit een relatieve term is. Onze groep vertegenwoordigt een factie van de Federatie die vele planeten groot is.

Wij willen alle lichtwezens voor hun werk tot aan heden loven. Als jullie maar konden weten hoe dicht we bij de verwezenlijking zitten van onze gezamenlijke plannen, zouden jullie dansen in de straten. We voegen onze stemmen hierbij met de toestemming van Hatonn en na zorgvuldige beschouwing of het gunstig voor jullie zou zijn dat er nog meer stemmen vanuit onze kant gehoord moeten worden.Wij hebben een nieuw medium gekozen dat tot nu toe onbekend was voor jullie, waarbij wij kunnen vertrouwen dat de boodschap vertrouwelijk en bekwaam wordt overgebracht. 

De tijd is daar. De tijd is nu. Jullie hebben een oud gezegde dat luidt: “Zij die geen deel van de oplossing zijn, zijn deel van het probleem.” Gebruik dat als een leiding in deze zaken. De zaken zullen nu zo’n stuwkracht gaan krijgen dat geen macht ze meer kan stoppen. Dit is Goddelijk bevolen. Wij zijn werkelijk geëerd deel te zijn van dit hele Project.

Jullie pad kan niet beginnen voordat Onthulling is bereikt. Dit is een kiemkrachtig moment voor alle toekomstige gebeurtenissen en het eerste vaste bewijs dat jullie krijgen dat het waar is wat wij jullie verteld hebben via deze discussies en door deze diverse bronnen. Onthulling is heel dichtbij. Wij willen niet langer “de wortel voor jullie neus houden”. Het is nu bij jullie. Degenen aan de macht kennen deze waarheid en de duisteren zijn bang voor de vrijheid die deze waarheid zal onthullen voor de hele mensheid. Het is werkelijk een vruchtbaar gebeuren. 

Dit is het waarom het maken zo lang heeft geduurd en zo moeilijk te coördineren was. Stel je de logistieke nachtmerrie voor die de coördinatie van gebeurtenissen was die leidden naar jullie D-day invasie. Verveelvoudig dat door een buitengewone macht en dan krijg je een idee waar wij aan onze kant mee te maken hebben. Veel van wat jullie menselijke reacties, emoties, culturele vooroordelen voorschrijven, de onvoorspelbare aard van het menselijke denken, zijn al door ons ingecalculeerd. Sommige dingen zijn voor ons geïnterpreteerd zoals jullie een vertaler zouden gebruiken om een vreemde taal te begrijpen. Ja, ondanks onze technologische vooruitgang, hebben we soms toch problemen om de menselijke geest te begrijpen. Deze factoren hebben allemaal dit gebeuren vertraagd en duwden het steeds maar verder de tijdslijn op. 

Maar, wij hebben ook onze “mars orders”.  Ons is bevel gegeven, zogezegd, om onthulling verder te brengen. De duistere kliek zal of afstappen of worden overweldigd. Op welke wijze ook, ze zullen hun gerechte straf ondergaan. Wat dit betreft kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat onze technologie waarheden zal onthullen in jullie gerechtshoven die onweerlegbaar zijn. Wij kunnen conversaties opnieuw afspelen die bij “achterkamertjes-overeenkomsten”  gemaakt zijn door Illuminati die elke speler, groot of klein, zal veroordelen voor misdaden tegen de mensheid. Dat is de verantwoordelijkheid van deze groep na de Onthulling.  Vertrouw erop dat wij alle overeenkomsten hebben gedocumenteerd en gerechtigheid zal zegevieren.


Wees gereed nu. De tijd is werkelijk kort en Onthulling zal komen, eerst door jullie eigen regeringen, zoals dat door ons gepland is, en dan door onze acties. Wij zijn klaar om jullie te dienen, met eer. We zijn zo erg trots dat jullie binnenkort kosmische burgers en onze broeders worden. 

Wees in vrede.

Channel: Wanderer of the Skyes.    (Reiziger aan de Hemelen) 


TRANSLATIONS

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”