Google+ Followers

Team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.


SaLuSa 4-March-2011

Followers

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

Sunday, November 20, 2011

November 19, 2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

November 19, 2011 
De groeten van de Federatie: 

Vandaag praten we over het plan van onthulling dat zich aan het ontvouwen is op jullie wereld. Twee leiders van jullie cabal/kliek, sleutelfiguren van een controlegroep die verantwoordelijk is voor de operaties onder valse vlag, die probeerden om onze (disclosure)onthulling aan jullie te ondermijnen, hebben gecapituleerd. Zij zijn naar veilige zones gebracht om geen aanraking te hebben met degenen die proberen om hun autoriteit te verkrijgen om de plannen uit te voeren die de Illuminati hebben ontwikkeld voor het Disclosure scenario. Zij werden effectief geneutraliseerd zonder aan iemand schade te berokkenen.

Jullie moeten er aan denken dat er twee verschillende krachten aan het werk zijn op jullie planeet. Een is van entiteiten van ‘off world’ (‘buiten de wereld‘)die proberen jullie eigen menselijke soort, welke gecorrumpeerd waren door hebzucht en macht, op posities van macht en vertrouwen te gebruiken. De anderen zijn de minions (de slaafse volgelingen of gunstelingen) jullie eigen mensen die gekozen hebben om weg te gaan bij zich zelf door dienst aan het duister te verlenen. Wij zullen hen van buiten de wereld aanpakken zoals we al gedaan hebben, inclusief de verwoesting van hun onderwater voorzieningen van waaruit zij al lange tijd hebben geopereerd. Het is aan jullie, als de tijd daar is, om recht te laten gelden aan degenen op jullie wereld en die van je eigen soort zijn. Jullie systemen zitten voor die gelegenheid op hun plaats. Wij zijn er zeker van dat deze processen tot stand zullen komen met menselijke acties en niet met wraak, die verkwistend is van energie en alleen dient om meer duisternis te scheppen.

Het goddelijke plan is reeds onderweg. Jullie kunnen van ons een boodschap ontvangen dat we aan de mensen van jullie afleveren, als we aankomen. Het zal al jullie instituten passeren en direct ongefilterd en onbewerkt naar de mensen gaan. We zullen dan tegen jullie zeggen: Mensen van de wereld. Heb geen angst voor ons, want we zijn in vrede gekomen. In de dagen die komen zullen jullie in staat zijn om ons te ontmoeten.

Nu vragen we jullie alleen om niet in paniek te raken of vrees voor ons te hebben. We zijn gekomen vanuit het hele universum en van nog verder om jullie in de komende dagen te helpen. We willen jullie niet veroveren, jullie niet tot slaaf maken, of jullie beheersen. De dagen dat jullie meesters hadden, zijn voorbij. Jullie zijn vrij. We zijn gekomen om toezicht te houden over dat deze vrijheid tot stand komt en we willen alleen liefde en vrede voor jullie. We zijn hier om jullie je ware geschiedenis te brengen, een mozaïek van wie jullie waren en hoe jullie zijn geworden, de waarheid die een hele lange tijd bij jullie is weggehouden. Wij zijn jullie familie en we willen ons opnieuw met jullie verbinden als een volk. In de komende dagen zullen jullie regeringsleiders jullie informeren over onze aanwezigheid op jullie wereld al sinds voordat jullie werden geboren. We willen dat jullie kosmische burgers worden en met ons de sterren willen bezoeken. Jullie tijd om te evolueren is gekomen, en daarmee komt een grote verantwoordelijkheid en dus ons aanbod om te helpen.

Dit zal ons gesprek met jullie menselijke ras initiëren. Het is een boodschap die we aan iedereen zullen geven, overal, als het moment is aangezet. Dat moment is aan jullie. Maar de plannen die op hun plek zijn gezet voor wat daarop volgt zullen gaan gebeuren als een klok, want dat is zoals wij dit bedoelden. Onze tijd apart van elkaar wordt per minuut korter en wij zijn altijd met jullie. We voelen jullie verlies aan geloof bij dit proces en jullie gebrek aan vertrouwen in onze pogingen om het proces door te zetten. Wij zullen echter niet tekort schieten voor jullie, schieten jullie niet tekort voor jezelf.

Jullie zijn werkelijk grootse en machtige spirituele wezens en jullie tijd om deze kennis ook te leven, is gekomen. Wij brengen jullie vreugde, liefde en hartverwarmende vrede als onze geschenken aan jullie.

Wees voorbereid op de volgende fase van dit proces want is daar.

Wees in vrede.  Channeller: Wanderer of the Skies

              

Vertaling: Winny
  


Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 


Posting: ml

Monday, November 7, 2011

07:11.2011De galactische federatie van licht door Wanderer of the Skies

November 7,  2011
De groeten van de Federatie:


Wij willen vertrouwen naar jullie brengen. Want voor de meesten van jullie is vertrouwen alles dat je hebt. Jullie hebben ons niet gezien, noch met ons gecommuniceerd, hebben geen werkelijke kennis van ons bestaan buiten deze boodschappen. Jullie zijn niet aan boord van onze toestellen geweest, of hebben geen werkelijke manier om te weten of de boodschappen die zijn doorgekomen nu van de Federatie of van spirituele bronnen of van wat anders zijn, dat ze iets anders zijn dan de fantasie van degenen die de woorden op papier schrijven. Toch accepteren jullie ze omdat je hart je vertelt dat ze waarheid bevatten die jullie ontkend hebben uit/van andere bronnen. Dit is vertrouwen. Het is niet minder krachtig voor jullie dan het voor iemand anders is van een godsdienstige overtuiging. En in die betekenis moet je altijd waakzaam blijven over wat er van ons is gehoord of van degenen die beweren dat zij ons zijn maar ook van degenen die rechtmatig deze woorden als buitenstaanders bekritiseren.

Jullie hebben het vertrouwen opgepakt voor je taak om naar voren te gaan in het nieuwe tijdperk van bestaan. Of jullie zullen gelijk krijgen in het komend jaar of zo, of jullie zullen alles dat jullie zijn moeten her-evaluren. Welke manier ook, jullie zijn ontwaakt voor een werkelijkheid voorbij je wildste fantasie. Een wereld die niet gevuld is met statische dingen maar van beweeglijke energieën die samen bestaan met jullie bestaan. Dit is de ware aard van de werkelijkheid en jullie moeten het voor jezelf uitzoeken.

Wij staan stevig in onze positie dat alles dat we jullie verteld hebben werkelijk en waarheid is. Jullie moeten accepteren wat jullie kunnen accepteren en de rest onderscheiden als je het goeddunkt. Op dit punt hebben jullie de vrije wil en de vrije keus. Alleen jullie kunnen deze besluiten nemen. Staan jullie achter een leider van een eerste wereld land waarvan we herhaaldelijk verteld hebben dat hij degene zal zijn die jullie succesvol uit de grepen van de Illuminati zal leiden, of bezwijken jullie voor de druk van de “reële wereld” en geloven jullie wat jullie vanuit die bronnen wordt verteld? Opnieuw, de keuze is aan jullie. En denk er altijd aan dat je ten allen tijde je eigen werkelijkheid zelf creëert. Laat hier geen vergissing over bestaan. Jullie hebben de leiding over je eigen bestemming. Niemand anders.

Jullie zullen binnenkort een grote vertoning zien van onze schepen in een grote stad van een Europees land als een bevestiging van ons dat wij hier zijn, we kennen jullie zorgen, we kennen jullie angsten, we kennen jullie pijn en jullie ontevredenheid. Laat dit onze mate van troost voor jullie zijn, onze vrienden. Het is altijd het meest duister vóór dat het dag wordt. Dit zou nooit een makkelijk spoor zijn geweest om te volgen maar jullie hebben het zo prachtig gedaan. We kunnen niet trots genoeg op jullie zijn. We hebben nog maar een paar kleine wegen te gaan en jullie zullen inderdaad beginnen te zien dat we ‘business’ bedoelen.

Zoals we in het verleden hebben gezegd, Disclosure zal het eerste grote gebeuren zijn dat jullie zullen krijgen om stoffelijk alles te bevestigen dat we jullie verteld hebben. We hebben de bedoeling om die op jullie drempel te brengen. Jullie hebben de opening zo sterk voor ons gesloten dat we eigenlijk heerlijk achteruit zitten terwijl jullie zelf de beheersing overnemen voor jullie eigen bestemming naar dat einde toe.

Spoedig zullendiverse wereldregeringen aanklachten aankondigen die onderweg zijn voor grote spelers in de internationale financiële markten als een reactie op jullie protesten en een antwoord op de stijgende energie van Licht die snel alle duisternis zal wegvegen. Dit zijn geen voorlopers van het bewijs en tekens die jullie nodig hebben, dit ZIJN de tekens. Stop met sluiten van jullie ogen voor wat overal om je heen, bevestiging genoeg is,.

Blijf positief in wat je zegt en doet. Denk eraan dat ieder van jullie hierin samen zit. We hebben allemaal onze rollen te spelen en ieder speelt deze uit zoals hij voelt dat juist is.

Bemoediging nu van degenen die niet zullen wankelen in het Licht van waarheid en een lange weg zullen gaan om hen te helpen die hun moment van twijfel aan vertrouwen hebben gekregen. Laat elkaar de liefde zien die je verdient en jullie zullen het gelijkelijke terug ontvangen
 


Wees in vrede. 


Channeller: Wanderer of the Skies


              

Vertaling: WinnyTranslations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Steve Beckow: Ascentie – “Wat als?”